Česká inspekce životního prostředí už vyměřila sankci padesát tisíc korun. Inspektoři zkoumali tři hlediska – nakládání s vodou, s odpady a dopad na přírodu. Rozhodli se, že za poškození přírody musí být postih. „Došlo k zahrnutí kořenových systémů u čtrnácti stromů a dva stromy bez povolení pokáceli. Pokuta je pravomocná, stavebníci se neodvolali,“ uvedl ředitel havlíčkobrodské pobočky inspekce Jan Panský.

Stavebníci se ke svému případu do médií nevyjadřují. Ani nekomentují, co by rádi na Lavičkách postavili. „Zeptejte se na stavebním úřadě,“ odpověděl stroze na žádost redakce Deníku o stanovisko jeden ze dvou stavebníků Tomáš Holoubek.

Dva kroky ke stavebnímu povolení

Minulý týden se na přebagrovaném pozemku u přehrady uskutečnilo další místní šetření za účasti úředníků i zástupců obce Třesov, v jejímž katastru Lavičky jsou. Stavebníci se snaží v prvním kroku zlegalizovat zemní práce. Pokud se jim to podaří, v dalším kroku budou zřejmě chtít získat stavební povolení na rekreační zařízení. To neodporuje třesovskému územnímu plánu.

„Stavebníci mluvili o případných chatkách plus sociálním zařízení,“ zmínil vedoucí odboru životního prostředí v Náměšti Tomáš Sedláček. Podle jeho slov už získali souhlas k terénní úpravě od ČEZu jakožto vlastníka sousedního pozemku.

Majitelé taky musí podle Sedláčka uvést do původního stavu nevelké místo u příjezdové cesty, které je obecní. To potvrdil starosta Třesova Karel Krčál. „Přesunovala se tam hlína i z míst, odkud nesměla, něco navezli k vodě. Stavebníci by si poblíž zamýšleného rekreačního zázemí snad chtěli i kotvit svou plachetnici a vodní skútr. Při místním šetření nepadlo slovo o tom, že by mělo vzniknout větší molo a kotviště, jak se někde spekulovalo,“ prozradil starosta, co zaznělo na Lavičkách minulý týden.

Část podmínek už splnili

Vedoucí stavebního úřadu v Náměšti Jaromír Žouželka uvedl, že s kolegy pořád ještě řeší dodatečné stavební povolení na terénní úpravy. „Vyskytla se drobná nejasnost, která se v současnosti upřesňuje. Poté padne rozhodnutí, zda stavbu povolit či ne. Jaké bude následné využití lokality, zatím oficiálně nevíme, neboť se stále pohybujeme ve fázi povolování pouze těch dosavadních terénních úprav,“ řekl. A s dalším záměrem majitelé na stavební úřad zatím pro žádost o stavební povolení nepřišli.

Na otázku, zda jeho úřad dal nějaký finanční postih, Žouželka odpověděl, že sankce budou. „Jedná se o přestupky. Pokuty budou ve výši desetitisíců korun, přesnou sumu s ohledem na legislativu, která se zveřejňování takových informací týká, nesdělím,“ řekl.

Náměšťský odbor životního prostředí uložil pokutu za porušení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. „Z hlediska ochrany životního prostředí splnili žadatelé podmínky pro dodatečné povolení terénní úpravy,“ uvedl vedoucí tohoto odboru Sedláček. Jinými slovy - zatím události nasvědčují spíš tomu, že dodatečné stavební povolení pro terénní úpravy bude.

Víc jak tři sta metrů čtverečních

Příběh začal, když dvojice mužů z Brněnska koupila na Lavičkách v květnu 2019 jednu z parcel o rozloze bezmála tři tisíce metrů čtverečních a nechala srovnat její terén. Terénní úpravy zasáhly částečně i na sousední pozemky. Pro zemní práce na rozloze nad tři sta metrů čtverečních je nutné stavební povolení, jinak jde o černou stavbu. Veškeré práce už několik měsíců stojí a nelze přesně říct, kdy popsané úřední kolečko skončí. Podle dosud platného územního plánu obce Třesov, která je neopomenutelným účastníkem všech řízení, jež se pozemku dotýkají, je na parcele možné provozovat rekreaci, letní tábory.

Na letní tábory na Lavičky, jedno z posledních nádherných zákoutí řeky Jihlavy nad zatopeným údolím Dalešické přehrady, dlouhé roky jezdili především skauti. Ti už se sem nyní nehrnou, protože lokalita pro ně ztratila kouzlo.