Řekl to Jaromír Beránek z analytické firmy Mag Consulting. Změna indikačního seznamu pro lázeňskou péči obsahuje především zkrácení délky hrazených pobytů a omezení opakované lázeňské péče. Platit má od srpna.

"Pokles hrazené péče ze strany pojišťoven dozná 30procentního poklesu," řekl prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha. Podle něj bude mít změna vyhlášky velký dopad na lázeňská zařízení ve vnitrozemí, která nemají velký podíl zahraniční klientely. Český samoplátce na rozdíl od zahraničního totiž v lázních zůstává příliš krátce na to, aby mohl nahradit výpadek jednoho pojištěnce. Na to by bylo potřeba získat tři nebo čtyři samoplátce, dodal Bláha.

Na zahraniční klientelu se do současnosti zaměřovaly výhradně velké lázně jako Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně, uvedl Beránek. Potřeba lákat solventní cizince podle něj menší lázeňská města dožene ke společným marketingovým aktivitám, aby byly schopné propagaci na zahraničních trzích zaplatit. Zároveň bude nutné zvýšit úroveň hotelových služeb, jejichž úroveň je u konkrétních lázeňských domů v současnosti velmi rozdílná.

Propagace

Na propagaci lázeňství a medicínského turismu v letošním roce Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism vynakládá podle generálního ředitele Rostislava Vondrušky 9,2 milionu korun. Jde například o vydání katalogů lázeňských míst nebo o internetovou propagaci v cílových zemích, kterými jsou s výjimkou západní Evropy i země SNS nebo arabské země.

V současnosti probíhá (od května do června) internetová kampaň zaměřená na medicínský turismus, uvedl Vondruška. Primárně je určená pro propagaci zákroků umělé reprodukce a kosmetické chirurgie, pro něž je následná lázeňská páče vhodným doplňkem. Cílovou skupinou jsou pro tuto konkrétní kampaň anglicko-, německo- a ruskojazyčné země, dodal.