Leasingové firmy sdružené v asociaci uzavřely ve sledovaném období obchody za téměř 1,07 miliardy eur (28,9 miliardy korun), což meziročně představuje 15% nárůst. Tahounem tradičně bylo financování nákupu osobních automobilů, které se na výkonech leasingových společností podílelo bezmála polovinou.

"Aktuální nabídka levných finančních zdrojů přispěla v tomto roce ke zvýšenému zájmu o financování aut a vozidel všech kategorií, ačkoli jen u podnikatelů. Spotřebitelé začali při výběru finanční instituce pro nákup svého auta využívat jiné, zejména bankovní zdroje," uvedl předseda představenstva asociace Pavol Bojanovský.

Loňský růst leasingu nezopakovala kategorie strojů a zařízení. Podle asociace to souvisí s tím, že letos neměli podnikatelé k dispozici programy EU určené na financování technologií, které by mohli využít spolu s leasingem.

Ve struktuře klientů slovenských leasingových firem se o polovinu zvýšilo financování podniků z odvětví průmyslu a podobným tempem rostly i obchody s firmami ze sektoru služeb. Naopak o pětinu kleslo financování zemědělců a o desetinu obchody s občany. K nižšímu zájmu obyvatel o leasing podle asociace přispěla i přísnější kritéria, která zavedly leasingové společnosti při hodnocení svých klientů.