Podle předběžných statistik VZP loni evidovala 313 441 pacientů s onkologickou diagnózou, což je proti roku 2014 o 20 894 lidi více, což představuje nárůst o 7,14 procenta. Naproti tomu výdaje na léčbu za stejnou období stouply o 16,36 procenta.

Nejrychleji přibývalo nemocných s rakovinou mužských pohlavních orgánů (+16,12 procenta). Na druhém místě se umístily nádory štítné žlázy a dalších žláz s vnitřní sekrecí (+15,92 %) a třetí jsou nádory kůže (+13,49 procenta).

Léčba nádorů mužských pohlavních orgánů a nádorů kůže jsou současně i těmi, u nichž náklady vzrostly nejvýrazněji. V prvním případě se jedná o nárůst o 48,28 procenta a VPZ na ni loni vynaložila více než 1,5 miliardy korun. Boj s rakovinou kůže pak loni pojišťovnu vyšel na více než 604 milionů, což je o růst 44,09 procenta.

Výdaje na léčbu přitom stoupají i u nádorových onemocnění, kde jinak počty nemocných klesají. Jedinou výjimkou jsou přesně neurčené lokalizace, jejichž výskyt za posledních pět let klesl o 11,38 procenta na 13 394 a náklady na léčbu se snížily o 3,76 procenta na 407 milionů.

Kde nejčastěji útočí rakovina – počty nemocných v jednotlivých letech

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018* 2014/2018
Hlava a krk 6815 6936 7010 7198 7249 +6,37 procenta
Trávicí trakt 48 214 48 418 48 488 48 384 48 104 -0,23 procenta
Plíce a dýchací trakt 16 647 16 644 16 790 16 821 16 601 -0,27 procenta
Kosti a kloubní chrupavky 1773 1730 1647 1619 1573 -11,29 procenta
Kůže 62 951 66 177 68 138 69 460 71 440 +13,49 procenta
Mezotelová a měkká tkáň 2918 2937 2891 2919 2893 -0,86 procenta
Prsa 52 228 53 436 54 663 55 814 56 835 +8,82 procenta
Ženské pohlavní orgány 22 824 22 266 22 365 21 769 21 387 -6,30 procenta
Mužské pohlavní orgány 41 743 43 588 45 312 46 977 48 472 +16,12 procenta
Močový trakt 30 089 30 429 31 211 31 596 31 783 +5,63 procenta
Centrální nervová soustava a oči 4906 5009 5089 5007 5035 +2,63 procenta
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 8071 8254 8790 9115 9336 +15,92 procenta
Přesně neurčené lokalizace 15 113 14 787 14 612 14 524 13 394 -11,38 procenta
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 23 002 23 610 24 461 24 890 25 705 +11,75 procenta
Mnohočetné lokalizace 111 103 101 94 99 -10,81 procenta
CELKEM** 292 547 298 775 305 626 309 901 313 441 +7,14 procenta

* Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend.

** Součet pacientů ve všech uvedených skupinách neodpovídá celkovému počtu pacientů s onkologickou diagnózou – někteří jsou totiž uvedeni ve více skupinách, protože u nich nemoc postihla více orgánů.

Dokonalejší léčba je dražší

„To, že náklady rostly rychleji než počty nemocných, je způsobeno neustálým zdokonalováním léčby. Moderní léky jsou většinou účinnější, avšak také výrazně dražší než do té doby běžně užívané přípravky,“ vysvětlil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Srovnání nákladů na léčbu onkologických pacientů VZP.To ostatně platí nejen u rakoviny. Příkladem může být často zmiňovaná biologická léčba, která se nepoužívá pouze při léčbě rakoviny, ale i dalších onemocnění jako jsou revmatické choroby, nespecifické střevní záněty a další. Biologická léčba neboli imunoterapie využívá léčení zeslabení nebo zesílení imunity organismu k léčení nemoci. Jejímu masovějšímu rozšíření však brání vysoká cena v současnosti dostupných preparátů.

Ještě před deseti lety VZP zaplatila biologickou léčbu přibližně 16 tisícům nemocných a vydala za ni pět miliard korun. Loni to již bylo skoro 40 tisíc pacientů a náklady přesáhly deset miliard korun.

S dalším navýšením výdajů na léčbu pacientů s onkologickými diagnózami přitom VZP počítá i v letošním roce. Podle předběžných odhadů by za rok 2019 mohly překročit 15,24 miliardy korun.

Kolik stojí léčba u jednotlivých skupin nádorů – částky jsou v tisících korun

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 2014/2018
Hlava a krk 260 954 273 412 298 707 371 936 375 634 +43,95 procenta
Trávicí trakt 2 998 287 2 938 134 2 998 050 3 079 790 3 100 297 +3,40 procenta
Plíce a dýchací trakt 874 311 856 645 882 867 950 054 982 944 +12,42 procenta
Kosti a kloubní chrupavky 60 408 65 415 61 239 64 252 75 645 +25,22 procenta
Kůže 419 433 492 108 584 561 556 842 604 344 +44,09 procenta
Mezotelová a měkká tkáň 118 965 138 541 142 629 138 377 149 244 +25,45 procenta
Prsa 2 007 964 2 138 755 2 263 827 2 140 680 2 235 871 +11,35 procenta
Ženské pohlavní orgány 532 680 549 332 592 543 620 330 661 750 +24,23 procenta
Mužské pohlavní orgány 1 073 625 1 122 367 1 352 000 1 519 975 1 591 973 +48,28 procenta
Močový trakt 983 924 969 253 1 004 063 1 052 685 1 095 416 +11,33 procenta
Centrální nervová soustava a oči 282 166 306 331 323 439 369 391 349 222 +23,76 procenta
Štítná žláza a žlázy s vnitřní sekrecí 74 695 68 962 84 092 97 838 99 123 +32,70 procenta
Přesně neurčené lokalizace 422 876 395 568 378 167 407 868 406 996 -3,76 procenta
Mízní‚ krvetvorná a příbuzná tkáň 2 649 560 2 751 633 3 002 218 2 967 845 3 118 594 +11,70 procenta
Mnohočetné lokalizace 912 943 742 581 998 +9,43 procenta
CELKEM 12 760 760 13 067 399 13 969 146 14 338 446 14 848 054 +16,36 procenta

* Jde o předběžné údaje, které se ještě mohou mírně změnit, aniž by to však ovlivnilo trend.