Vrchní soud v Praze v úterý zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze z prosince 2015 a vrátil soudu prvního stupně k projednání spor ve věci predátorských cen nasazených ze strany Českých drah na trati Praha – Ostrava.

„Rozhodnutí je dobrým signálem pro cestující a důležitou zprávou pro další rozvoj trhu. Dnešní rozhodnutí je důležité nejen pro naši společnost, ale je také důležitým vzkazem pro cestující a otevírání trhu evropské železnice," říká CEO společnosti Leo Express Peter Köhler. Je to prý pro ně silný impulz, že jejich práce pro doposud více než pět milionů mezinárodních zákazníků má smysl.

Vlaky Pendolino Českých drah:

Predátorské ceny na trase Praha – Ostrava, tedy účelově nízké ceny uplatňované s cílem vytlačení konkurence z trhu, začala v listopadu 2016 podle mluvčího Leo Expressu Emila Sedlaříka po několika raziích šetřit také Evropská komise (EK). Ta údajně konstatovala, že účtování predátorských cen brání rozvoji trhu a deformuje jej, méně kompetitivní trh v konečném důsledku poškozuje cestujícího.

Na netransparentní účetnictví prý upozornila také zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z jara roku 2016.

Úroveň cestování se podle tiskového mluvčího společnosti Leo Express po vstupu soukromých dopravců zvýšila a počet cestujících rapidně stoupl. Zatímco od revoluce využívání železnice klesalo (pokles o 15 procent osobokilometrů na celém území), po vstupu komerčních dopravců došlo k nárůstu (o 30 procent po vstupu na jen jednu trasu).

"Žádný dominant nebude vítat konkurenci, ale není možné protiprávně bránit jejímu vstupu selektivním snížením cen pod úroveň nákladů na jedné trase,“ doplňuje Köhler.

Společnost Leo Express byla založena v roce 2010, v listopadu 2012 vstoupila na trh Praha – Ostrava. Vlaky SC Pendolino, které jsou komerčním produktem ČD, byly uvedeny do provozu v roce 2005. Původně měly spojovat Evropu, jezdily nakonec zejména do Vídně a na Slovensko po takzvané jižní větvi (Praha – Valašské Meziříčí – Vsetín – Košice).

Vyjádření tiskového mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského:

Vrchní soud v Praze dnes zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně. Rozhodnutí však nebylo zrušeno proto, že by Městský soud špatně rozhodl v meritu věci, rozhodnutí bylo zrušeno z procesních důvodů, kdy odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně nedostatečně provedl dokazování. Věc se tedy bude vracet zpět k Městskému soudu, který bude muset po provedení dokazování znovu rozhodnout, přičemž závěr odvolacího soudu o zrušení rozhodnutí nikterak nepředjímá nové rozhodnutí Městského soudu. 

Zaznamenali jsme snahu žalobce toto procesní rozhodnutí dezinterpretovat tak, že Vrchní soud dal za pravdu žalobci a konstatoval tak pochybení na straně Českých drah, takové tvrzení není v žádném případě pravdivé, stejně tak nejsou pravdivá tvrzení Leo Expressu o tom, že Evropská komise taktéž shledala pochybení na straně ČD. ČD vždy postupovaly v souladu s právem. Nyní vyčkáme doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 

Ze strany Evropské komise nebylo provedeno několik razíí, jak je v ní uvedeno a už vůbec není pravdou, že by EK konstatovala jakékoliv porušení právních předpisů. Jak sama EK uvedla, zahájení správního řízení neznamená konstatování, že došlo k porušení práva. 

Účetnictví ČD je zcela transparentní a je pravidelně auditováno nezávislým auditorem. Jakákoliv netransparentnost je zcela vyloučena.