V prvním čtvrtletí letošního roku podnik vykázal hrubý zisk 2,47 miliardy korun, což bylo na úrovni stejného období loni. Srovnatelného výsledku podnik dosáhl přesto, že tržby za dříví, vlastní výrobu či služby mu klesly asi o šest procent na 3,44 miliardy korun. „Pokles tržeb odpovídá nižšímu plánovanému objemu těžby v letošním roce," uvedl ekonomický ředitel podniku Karel Buchta.

Loňské účetní operace s rezervami se týkaly především rozpuštění rezerv na pěstební činnost ve výši 1,86 miliardy korun. Tak vysoké rezervy podnik prý nepotřebuje, protože svou pěstební činnost podle Szóráda dokáže bez potíží pokrýt z provozní činnosti a ze svých provozních výsledků. Dále podnik rozpustil rezervu 206 milionů korun týkající se různých náhrad vyvolaných ochranou přírody a krajiny.

Po odečtení účetních operací s rezervami činí loňský provozní hospodářský výsledek 5,89 miliardy korun, zatímco loni byl 4,6 miliardy korun.

Loňských rekordních výsledků podnik dosáhl při meziročním poklesu těžby dřeva o 70.000 metrů krychlových na necelých osm milionů metrů krychlových. „Těžba nedosáhla ani možného ročního etátu (objemu)," řekl Szórád. Dodal, že náklady na pěstební činnost loni vzrostly o 50 milionů korun na 1,856 miliardy ko­run.

Hrubý zisk? 4,8 miliardy korun

Příjmy z finančních operací podniku loni klesly o 75 milionů korun na 285 milionů korun. Nižší výnos ze zhodnocení volných peněz je dán současnou situací klesajících úroků na finančním a bankovním trhu. Podniku také výrazně klesl objem peněz ke zhodnocení. Szórád připomněl, že za léta 2013 a 2014 podnik do státního rozpočtu celkem odvedl 12,5 miliardy korun. Aktuálně má podnik k dispozici volných zdrojů asi za 14 miliard korun. Za rezervní minimum výše volných peněz podnik označuje čtyři miliardy korun.

Letos Lesy ČR předpokládají hrubý zisk na úrovni 4,8 miliardy korun. Podle podniku však není jisté, že mimořádně dobrá situace na trhu se dřevím z prvního čtvrtletí potrvá nadále. „Nyní zaznamenáváme pokles poptávky i pokles cen," řekl Szórád. Na trh nyní proudí dřevo z kalamity, která zasáhla zejména Německo a Rakousko. „Již nyní ceny dříví na trhu výrazně klesly, a to o deset až 15 eur za metr krychlový," uvedl Szórád. Lesy ČR na to reagovaly přesunem těžeb do takzvaných předmýtních zásahů, z nichž jde na trh menší množství dřeva. Chtějí tím pomoci vyrovnat nabídku s poptávkou.

Ke konci března podnik zaměstnával 3297 lidí, meziročně o 40 méně. Snížení ovlivnily zejména církevní restituce spojené s nižší potřebou personálu. Počet zaměstnanců podniku však jde aktuálně nahoru, a to z titulu vytvoření asi 170 sezonních pracovních míst pro nezaměstnané na různých lesních pracích.

Práce v lesích podnik zadává prostřednictvím soutěží. Vítězné lesnické firmy dělají ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za cenu dosaženou ve veřejné soutěži kupují a dál je mohou zpracovávat a prodávat. Pro podnik je tento systém zdrojem mnohamiliardo­vých zisků.