Podnik dosavadní vývoj zaměstnávání lidí z evidence úřadů práce hodnotí pozitivně, pro letošní rok měl v plánu zaměstnat právě 170 lidí. "Fluktuace je na úrovni 15 procent," řekl Szórád s tím, že se čekalo vyšší číslo. Dodal, že část případných uchazečů si na Lesy ČR přišla jen pro razítko pro úřad práce a bylo jasné, že o práci zájem nemají.

Sezonní zaměstnanci čistí les a příkopy od odpadků, likvidují černé skládky, čistí svodnice či pomáhají při pěstebních pracích. "Jde o práce, které jsme v předchozích letech často z kapacitních důvodů odkládali," řekl Szórád. Uplatní se na nich zejména lidé, pro které je kvůli nízkému vzdělání obtížné najít práci.

Se zájemci Lesy ČR uzavírají pracovní smlouvy na dobu určitou, jako zaměstnanci pak čerpají výhody vyplývající z kolektivní smlouvy, dostávají například ochranné pomůcky a jiné vybavení. Jejich měsíční výdělek se pohybuje kolem 14.500 korun hrubého, což odpovídá mzdě stálých výrobních dělníků LČR v pěstební činnosti. Na část mezd sezonních dělníků Lesům ČR přispívají úřady práce.

Program tvorby sezonních míst pro nezaměstnané bude pokračovat i v dalších letech a měl by mít stoupající trend. Například v roce 2017 by měly LČR vytvořit asi 390 pracovních míst a v roce 2019 by jich mělo být až 500.