Letiště Praha své plány představilo v tiskové zprávě, zatím ale nejsou příliš konkrétní. Už na jaře přitom změnilo strukturu poplatků , která zdražila hlučnějším letadlům provoz v noci.

„Cílem opatření je snížit celkový počet nočních pohybů nad letištěm mezi 22:00 – 6:00 hodinami a více regulovat provoz ve zmíněném časovém pásmu, včetně zpožděných příletů a odletů z pásem navazujících,“ uvedlo Letiště Praha. O přesné podobě chce jednat s dopravci a úřady.  Některá opatření by mohla vejít v platnost  ještě v letošním roce, ostatní pak od letní sezóny 2019.

„Letecký provoz nad celou Evropou, včetně pražského letiště, nadále roste a naší povinností je na tento růst provozní zátěže adekvátně reagovat. Proto jsme se rozhodli postupně přijmout taková opatření, která nám pomohou zajistit dlouhodobě efektivní regulaci hlukové zátěže v nočních hodinách. Jedná se o soubor konkrétních regulačních kroků, a to jak krátkodobých tak střednědobých, které jsme již začali projednávat s klíčovými subjekty státní správy a s leteckými společnostmi, a následně tak učiníme se zástupci okolních obcí,“říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Provoz je tématem mezi dopravci

Jedním z klíčových opatření podle něj bude snížení počtu nočních pohybů a přísnější regulace zpožděných letů, které mohou negativně ovlivňovat noční hlukovou zátěž.

„Řešení vysoké hlukové zátěže v důsledku silnějšího leteckého provozu nad Evropou vnímáme jako jednu ze zásadních priorit. Do budoucna proto budeme v součinnosti s Letištěm Praha spolupracovat na provozních a technických opatřeních, která zamezí vyšší hlukové zátěži. Jedním z takových kroků budou opatření k minimalizaci negativních dopadů z důvodů celoevropské regulace toku letového provozu,“ říká Jan Klas, generální ředitel Řízení letového provozu České republiky.

Podle Vítězslava Hezkého z Úřadu civilního letectví by mělo být jedním z takových kroků i přísnější udělování a vymáhání sankcí za porušování letištních slotů, jakož i trvalá podpora pro používání tišších letadel. 

Provoz na evropských letištích v noci je velkým tématem zejména mezi dopravci. Na řadě letišť platí totiž přes noc kompletní uzávěra. Zejména evropští dopravci se tak cítí znevýhodnění například proti konkurenci aerolinek z oblasti Perského zálivu, kde žádná omezení nepanují a dopravci mohou lépe využívat svá letadla.