"Při srovnávání přepravních výkonů letiště za období leden až červen 2014 se stejným obdobím loňského roku je však třeba brát v úvahu, že v prvním pololetí roku 2013 byly oproti roku 2014 v provozu linky ČSA do Samary, Ural Airlines do Ťumeně a také linka společnosti Rossiya do Petrohradu. Jejich provoz byl koncem pololetí 2013 zastaven. Na celkovém poklesu počtu cestujících v prvním pololetí roku 2014 se zmíněné linky podílejí téměř ze tří čtvrtin. Pouze zbylá čtvrtina z celkového poklesu jde na vrub nižší obsazenosti na linkách z Moskvy, Petrohradu a Jekatěrinburgu," uvedl Zábranský.

Důvodem poklesu je podle něj především nižší poptávka ruské klientely po cestách do Česka obecně, která je zapříčiněna zejména oslabením rublu a přetrvávajícími problémy s udělováním krátkodobých víz, ale také událostmi na Ukrajině, hrozbou sankcí EU vůči Ruské federaci a dalšími faktory.

Dopady ukrajinské krize

Nejsilnějšími měsíci z hlediska objemu odbavených cestujících byly v prvním pololetí tradičně březen a duben. Naopak relativně silný pokles by zaznamenán v měsících květnu a červnu, kdy se už plně projevily nepříznivé dopady ukrajinské krize.

Přestože společnost v prvním pololetí předpokládala mírný pokles přepravních výkonů, realita tento odhad překonala. "Negativními faktory, které dále poznamenaly provozní výkony v prvním pololetí, byl krach projektu, který uvažoval o zavedení charterové linky z Düsseldorfu, a omezení frekvence linek společností Ural Airlines z Jekatěrinburgu, která od června 2014 létá již jen ve čtrnáctidenní frekvenci. V obou případech společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. počítala s tím, že počet cestujících na těchto linkách částečně nahradí výpadek z linek, které ukončily provoz v prvním pololetí roku 2013," doplnil Zábranský.

S ohledem na nepříznivou předpověď pro další období, kdy nelze očekávat rychlé vyřešení nepříznivých faktorů ovlivňujících poptávku ze strany ruské klientely, se vedení letiště rozhodlo reagovat úspornými opatřeními, které mají za cíl snížit náklady v oblastech, které nejsou z hlediska zajištění provozu letiště zcela nezbytné.

Současně společnost připravuje variantní řešení, umožňující realizaci schváleného investičního výhledu do roku 2017.

Hospodářský výsledek za rok 2013

Financování běžného provozu společnosti ale není podle Zábranského nikterak ohroženo. Společnost za rok 2013 plánovala dosažení zisku 12 milionů korun, ve skutečnosti ale zisk přesáhl 13,2 milionu korun.

Na mimořádně dobrém hospodářském výsledku za rok 2013 měly nejvýznamnější podíl tržby z leteckých činností, které v roce 2013 dosáhly 43 milionů korun. Tržby z obchodních činností dosáhly loni 24,3 milionu korun. Celkové náklady společnosti Letiště Karlovy Vary pak byly 61,7 milionu korun. "Společnost tak má dostatečné finanční rezervy na překonání současného nepříznivého období, aniž by byla nucena snižovat mzdové náklady či výrazně realizaci již započatých investičních projektů," dodal mluvčí.