Přetrvává dlouhodobý trend růstu zájmu o služby Českých drah (ČD). Společnost za prvních pět měsíců letošního roku přepravila 71,849 milionu cestujících, tedy o 1, 017 milionu cestujících více, než za stejné období loňského roku.

Stejně tak se zvyšoval i přepravní výkon, který dosáhl 3 025 milionů takzvaných osobokilometrů, což je o skoro o 3,8 procent více než loni za stejné období.

„Je potěšitelné, že ekologická železniční doprava je v České republice dlouhodobě oblíbená, navzdory tomu, že nedisponujeme rychlými tratěmi a s masivní modernizací vlaků se začalo až v posledním desetiletí," říká člen představenstva Českých drah Michal Štěpán.

Dodává, že ČD v minulém roce rozšířily službu „ČD minibary" a navýšily počet vozů s Wi-Fi připojením. Momentálně je touto technologií vybaveno přes 600 vozů a dalších sto vozů by ji mělo mít do konce roku. Stále častěji lze také cestovat bezbariérovými spoji. Těch momentálně jezdí více než 5 000 každý den.

Národnímu dopravci stoupl loni ve srovnání s rokem 2010 počet cest uskutečněných v jednom roce o 8,5 milionu a vzdálenost, kterou lidé ujeli vlakem, vzrostla o více než 800 milionů kilometrů.

„Každý z nás dnes ujede vlakem přibližně o sto kilometrů ročně více než před osmi lety a toto číslo roste i letos," dodává Štěpán.

Dlouhodobě je zájem o spojení Praha – Plzeň – Cheb nebo Praha – Ostravsko. V mezistátní dopravě se nejlépe daří linkám z České republiky do Rakouska a Německa.

„Rostoucí počet cestujících zaznamenáváme jak ve vnitrostátní tak v mezistátní dopravě. Především jde o linky, kde jsme modernizovali své soupravy nebo výrazně zkrátili cestovní časy. Jde například o trasu Praha – České Budějovice, kde ČD od nového jízdního řádu zavedly takzvaný Jižní expres. Ten zdolá trasu mezi hlavním a krajským městem za dvě hodiny, což znamená zrychlení o 20 minut," uvádí Štěpán.

Citelný počet nových cestujících sleduje národní dopravce také v příměstské dopravě ve velkých aglomeracích, kde je cesta vlakem rychlejší než popojíždění autem v kolonách.

„V Česku máme potenciál využívat vlaky mnohem více a dostat se do první pětice nejlepších zemí Unie ve využívání železnice. Máme na to dostihnout Němce nebo Rakušany. Největší možnosti vidím v dálkové a v příměstské dopravě ve velkých aglomeracích. Například vídeňský S-Bahn využívá denně 300 tisíc cestujících, zatímco pražské Esko jen 120 tisíc lidí," předestírá vize Českých drah Štěpán. Podle něj by většímu využití železnice a odlehčení silnic ve velkých městech pomohlo více parkovišť P+R postavených přímo v regionech, co nejblíže k domovům lidí, a ne až na okraji samotných měst