"Po omezení ´klasických´ předváděcích prodejních akcí se problematika nekalých obchodních praktik přenesla na trh s energiemi, respektive trh zprostředkovatelů uzavírání smluv o dodávkách energií. Zpravidla je takové jednání zacíleno na potenciálně zranitelné skupiny spotřebitelů, a to jsou především senioři," uvedl předseda inspekce Mojmír Bezecný.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo podle ČOI při kontrolách zjištěno ve 27 případech, u některých zjištění byl zákon porušen z více hledisek.

Klamavé obchodní praktiky

close Energošmejdi. info Zdroj: Deník zoom_in V devíti případech použili obchodníci při nabídce a prodeji klamavou obchodní praktiku - obsahovala věcně nesprávnou informaci. V pěti případech nebyly uvedeny podstatné informace, které spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě. Taktéž v pěti případech neinformoval prodávající spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Se všemi kontrolovanými firmami, které se dopustily porušení zákona, vede nyní inspekce správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty.

"Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit za energie, je odmítat tyto podomní nabídky ´aukcí´ a nabídek ´výběru levnějšího dodavatele energie´. Doporučujeme využít oficiální on-line porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a následně oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou bez zprostředkovatele," dodala inspekce.

Nový etický kodex

ERÚ loni v květnu představil nový etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. Uvedl tehdy, že jím chce motivovat dodavatele k sestavení vlastního kodexu, který bude ze vzoru úřadu vycházet. Spotřebitelům vzor nabízí výčet bodů, na které se mají při jednání s dodavateli soustředit.

Mezi základní etické principy dodavatelů podle kodexu patří například to, že na začátku osobního nebo telefonického jednání poskytnou spotřebiteli bez vyzvání pravdivé informace o účelu jeho kontaktování, neobtěžují ho a nečiní na něj nátlak při nabízení služeb, nebo že nenabízí klientům výhody, jejichž poskytnutí nemohou zaručit.

Vlastní kodexy podle vzoru úřadu upravila řada firem, včetně největšího dodavatele elektřiny, kterým je ČEZ. Na začátku ledna učinila podobný krok například Bohemia Energy. "I když jsme drtivou většinu doporučení vzorového etického kodexu ERÚ dodržovali i v minulosti, chceme našim zákazníkům usnadnit orientaci, a proto jsme naše zásady sepsali do podoby oficiálního dokumentu," uvedl jednatel firmy Jiří Písařík.