Proto velmi důležitým aspektem každého podnikatelského záměru je vyhledávání nových lidí a proškolování těch stávajících. Ruku v ruce s tím jde také motivace zaměstnanců, zvyšování jejich odbornosti, sledování a osobního růstu jednotlivců a v neposlední řadě vytváření sounáležitosti pracovníků s firmou.

Výběr rozhoduje

Chcete-li mít kvalitní lidi, musíte je umět vybrat, správně ohodnotit a motivovat, abyste si je udrželi. Protože žijeme v době rychlých změn a nových převratných technologií, proškolování personálu a vyhledávání nejlepších jedinců v daném oboru je snad ze všeho nejdůležitější. I když vládne relativně vysoká míra nezaměstnanosti, po úzce specializovaných odbornících je stále poptávka a na pracovním trhu chybí. Nepřímo to potvrzuje i generální ředitel společnosti Motor Jikov Group Miroslav Dvořák: „Jsme připraveni podporovat mladé lidi, kteří mají zájem o strojařské obory." To je konkrétní případ toho, do jaké míry si podniky uvědomují, že těžiště úspěchu spočívá v lidském faktoru. Konkurenční tlak donutil organizace, aby se péči o zaměstnance věnovaly dlouhodobě a přímo strategicky. Vždyť lidé se mnohdy stávají podstatnou konkurenční výhodou konkrétního podniku.

Podle odborníků je důležité, aby si zaměstnanci neustále doplňovali odborné vědomosti podle nejnovějšího vývoje v oboru. Tematická školení si realizují firmy z vlastních zdrojů nebo využívají specializovaných agentur, které pro zájemce připravují školení na míru.

Jde o výsledky práce

Ovšem pozor, kvalitní pracovní potenciál je pro organizaci často spojen se značnými náklady, ať už jde o hledání pracovníků, nebo o investice do profesní přípravy. Je to nikdy nekončící koloběh, zaměstnavatelé se musí současně snažit o zkvalitňování a zároveň o stabilizaci celého pracovního kolektivu. Ale podporovat tvořivost lidí se vyplatí.

„Celkové lepší pracovní klima se v konečném důsledku projevuje na lepších vztazích s klienty. Alespoň u nás tomu tak je," tvrdí Jan Kebza z finanční skupiny Swiss Life Select.

Strategický rozvoj firmy spočívá v náboru klíčových zaměstnanců a jejich motivaci. Stále větší počet firem přechází k liberálnějšímu řízení firmy v takzvaném modelu svobodné firmy. To znamená, že zaměstnavatel se nezabývá tím, kdy přijde konkrétní pracovník do práce a jestli je tam fyzicky, ani tím, jak dlouho pracuje. Důraz se klade na dobré nápady a výsledky.

Jeden za všechny…

Zaměstnavatelé si totiž postupně uvědomují, že v dnešní době přežijí jen tehdy, pokud zaměstnanci budou dělat to, v čem jsou nejlepší a co je opravdu baví. Úspěšné firmy se od těch méně úspěšných liší právě tím, jak dokážou formovat lidský potenciál a motivovat pracovníky k vysoké výkonnosti. Firmu prostě tvoří zaměstnanci.

„Abychom dostáli stále vzrůstajícím očekáváním zákazníků v otázkách kvality, ceny a inovace, technické a manažerské schopnosti zaměstnanců rozvíjíme trvale. Budujeme prostředí vzájemné spolupráce a podpory, kde každý zaměstnanec denně přispívá k celkovému úspěchu společnosti. Se zaměstnanci jednáme s respektem a nízká fluktuace potvrzuje, že náš přístup je správný," říká na toto téma například Jaromír Řezáč, generální ředitel počítačové firmy Gordic.

Souhlasí s názorem, že lidé jsou pro úspěch firmy mimořádně důležitý faktor.

ZDENA NOVÁČKOVÁ