Schovávání účtenek

Mnoho spotřebitelů hromadí pomačkané blednoucí účtenky od každého nákupu, ale nemohou najít zrovna tu, kterou pro reklamaci potřebují. „Nevzdávejte to. Absence účtenky neznamená automaticky nemožnost zboží reklamovat. Prodejce sice může požadovat důkaz o koupi, tím ale nemusí být jen papír z jeho kasy,“ podotkl vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

Ve výhodě tak budou ti, kteří nákup uhradili kartou. Transakci pak stačí dohledat ve výpisu z internetového bankovnictví. Fyzickou účtenku pak stačí vyfotit, snímek pojmenovat a papír zahodit. Podle dTestu by u soudu mělo šanci na úspěch i například svědectví dalších osob.

Reklamace jen tam, kde bylo zboží zakoupeno

Zboží není nutné reklamovat tam, kde bylo zakoupeno. Reklamaci je totiž možné uplatit na jakékoli pobočce prodejce. „Ledaže by prodejce předem určil jiný subjekt, zpravidla servis,“ poznamenal Lukáš Zelený.

Někdy může být složitější zorientovat se v tom, kdo dané zboží prodal. Rozhodující je IČ nebo obchodní firma uvedená na dokladu. Zrádné jsou v tomhle ohledu franšízy – i když je na účtence stejná obchodní značka a logo, může jít o různé obchodní subjekty.

Úhrada nákladů na reklamaci

Reklamovat je možné samozřejmě i poštou, což je vhodný způsob hlavně u zboží zakoupeného v e-shopu. Jestliže bude reklamace uznána, může zákazník požadovat náhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Reklamace zboží z druhé ruky

Reklamovat zboží z bazaru či od známých z druhé ruky může být problematické, i když k němu předchozí vlastník dá paragon a zbývá ještě rok záruky. V praxi sice reklamace druhým vlastníkem ve většině případů prochází, avšak obchodník má právo vám nevyhovět s argumentem, že spolu nemáte žádný právní vztah.

Problém je v tom, že práva z vadného plnění jsou vázána k dané kupní smlouvě, kterou prodejce uzavřel se svým původním zákazníkem. „Řešením tedy může být zůstat s původním vlastníkem v kontaktu a v případě potřeby poslat do prodejny jeho, což bude schůdné asi maximálně mezi přáteli nebo příbuznými. Praktičtější je sepsat takzvané postoupení práv z vadného plnění, kde vlastník prohlásí, že všechna současná i budoucí práva postupuje vám,“ vysvětlil Lukáš Zelený.

Práva z vadného plnění mohou plynout z každé smlouvy, přičemž jejím předmětem může být téměř cokoli. Zákazníci by se tak neměli bát ozvat třeba i v restauraci, u kadeřníka, u mobilního operátora nebo třeba cestovní kanceláře.