V případě, že poplatník podá daňové přiznání po zákonné lhůtě a se zpožděním delším než pět pracovních dnů, finanční úřad ze zákona vypočte pokutu. Pokud vypočtená pokuta nedosáhne 200 Kč, úřad ji nepředepíše a neplatí se.

Dále Finanční správa k 1. dubnu evidovala 241.000 daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob, tedy firem. To je přibližně stejně jako za stejné období loni.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář můžou na úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky. Zůstává také možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické formy hrozí pokuta 2000 korun.

Podíl elektronicky podaných přiznání u daně z příjmu fyzických osob přitom letos stoupl z 11 procent na 13 procent a přiznání u příjmů firem z 85 procent na 88 procent. Zároveň úředníci finančních úřadů letos uskutečnili 245 výjezdů do 185 obcí, kde vybrali 23.500 daňových přiznání.