Nyní se dávka přiděluje podle počtu a příjmů osob, které mají v bytě společné bydliště. To je ale podle Pastuchové nedostatečné a dá se s tím snadno manipulovat.

„Na jedné straně jsou pronajímatelé, kteří do nájemních smluv dávají ustanovení o tom, že bez jejich výslovného souhlasu se nemůže nájemce přihlásit k trvalému pobytu. Na straně druhé jsou případy, kdy dochází k obcházení zákona tím, že někdo z rodiny (zpravidla ten, kdo je plně ekonomicky aktivní), je nahlášen k trvalému pobytu mimo adresu bydliště celé rodiny,“ konstatuje poslankyně v návrhu.

Nově by se nárok na dávku podle jejího návrhu posuzoval podle toho, kdo v bytě skutečně žije. Není to ale jediná změna. Mladí lidé, kteří žádají o dávku, jsou ale vedeni jako „nezaopatření“ – to znamená, že například studují, by byli posuzováni spolu se svými rodiči, a to i tehdy, když žijí v jiném bytě.

Pozor na kontroly

Úřad práce by pak podle návrhu poslankyně Pastuchové mohl kontrolovat, zda při žádosti o dávku neuvedli lidé špatné údaje a zda v bytě  nežije ještě další výdělečná osoba. Pokud by to tak bylo, o dávku by přišli. Proti návrhu se ovšem vymezilo ministerstvo práce, které k němu dalo nesouhlasné stanovisko.

Protestuje i Platforma pro sociální bydlení, podle níž by změna zákona vedla ke kolapsu Úřadu práce. „U všech příspěvků na bydlení bude muset proběhnout sociální šetření. Úředníci na to nejsou absolutně připravení,“ říká předseda Platformy Štěpán Ripka.

Poslankyně Jana Pastuchová s tím ovšem nesouhlasí. „Tento podnět mám od zaměstnanců Úřadu práce, se kterými jsem se setkala v terénu. Vědí o tom, jak se tatodávka zneužívá,“ řekla Deníku Pastuchová. Navíc by podle ní neprobíhala šetření plošně. Ale pouze v případech, kdy by bylo podezření na zneužívání. „Úřad práce by měl kompetence na provedení místního šetření,“ dodala.

Stovky nováčků 

Podle Platformy to ale není pravda. „Návrh nově definuje okruh společně posuzovaných osob a už to samé implikuje, že by to musel někdo ověřit,“ míní její výkonnýpředseda Vít Lesák. Vyžádalo by si to podle něj až 500 nových zaměstnanců.

Lidem by podle něj navíc měly být dávky v případě pochybení automaticky odebrány. „K tomu by ale mělo docházet až po správním řízení s možností odvolání,“ uvedl Lesák.

Podobný pozměňovací návrh předložila i poslankyně Olga Richterová (Piráti). Podle něj by i nadále parametrem nároku na dávku bylo trvalé bydliště. Úředníci by pak v případě pochybností například při porovnání velikosti bytu s počtem hlášených osob mohli příjemce doma zkontrolovat.