U plynu regulované ceny pro maloodběratele sice klesnou o 2,5 procenta, tvoří ale pouze zhruba čtvrtinu výsledné ceny. Růst zbývající části ceny, kterou určují sami dodavatelé, tak velmi pravděpodobně tento pokles převáží.

Ilustrační foto
Máme se dobře, myslí si většina Čechů. Na životní úroveň žehrá jen každý osmý

Aktuální cenové rozhodnutí podepsali pouze tři z pěti členů rady ERÚ. Chybí podpis předsedy rady Vratislava Košťála a člena rady Rostislava Krejcara. Podle zdrojů ČTK jde o vyústění dlouhodobých sporů v radě.

U elektřiny tvoří regulovaná složka více než polovinu výsledné ceny. Jsou v ní jak u elektřiny, tak u plynu zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Druhou část konečných cen určují dodavatelé.

„V ceně za přenos a distribuci elektřiny se odrážejí rostoucí ceny silové elektřiny, které se projevují nárůstem nákladů na krytí ztrát,“ uvedl Pavel Círek z ERÚ.

Nečekaně dlouhá loňská zima

Významný dopad na cenu za přenos a distribuci elektřiny podle Círka mají také investice do nových vedení a transformoven, které mají zajistit zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny.

Na ceně plynu se zřejmě podepíše zvýšená spotřeba během nečekaně dlouhé loňské zimy. Rozdíl mezi plánem a skutečností se promítne do regulovaných cen pro rok 2019.

Z čeho se skládají ceny energií (v %):
Elektřina:
* silová elektřina: 45,58
* distribuce: 38,12
* podpora obnovitelných zdrojů: 13,35
* systémové a další služby: 2,95

Plyn:
* obchod a komodita: 75,35
* distribuce: 23,17
* přeprava a další služby1,48

Zdroj: ERÚ

Ilustrační foto.
Nálada spotřebitelů citelně ochabla. Hlavně kvůli drahému bydlení a energiím