Na základě vědeckých poznatků Lidl prosazuje strategii snižování obsahu soli a cukru ve výrobcích privátních značek. Cílem je snížit průměrný obsah přidávaného cukru a soli o 20 procent, a to do roku 2025. Při snižování obsahu cukru se Lidl zaměřuje především na potraviny, které konzumují děti. Definuje i zásady používání barviv, konzervačních látek, aromat, tuků (ztužených tuků, transmastných kyselin, nasycených a nenasycených mastných kyselin) a sladidel.

„Cílem Lidlu je například upřednostňovat barvicí potraviny před umělými barvivy, omezit používání konzervačních látek a upustit od používání umělých aromatických látek,“ podotkla Zuzana Holá z tiskového oddělení společnosti. V oblasti bezpečnosti potravin Lidl určil limity pro rezidua (zbytek, zůstatek – pozn. autora) nebezpečných látek, jako jsou akrylamid, monochlorpropandiol, minerální oleje, pyrrolizidinové tropanové alkaloidy a přípravky na ochranu rostlin.

Certifikace květin a recyklovaný materiál

„Cílem Lidlu je dosáhnout nižších hodnot, než určuje evropská legislativa, a zavést různá opatření pro minimalizaci těchto reziduí,“ řekla Holá. Lidl se také zavázal, že nejpozději do konce roku 2019 přejde na stoprocentní certifikaci u všech květin a rostlin ze svého sortimentu podle standardů GLOBAL G.A.P. Chain of Custody nebo podle standardů, které jsou uznávány ze strany GLOBAL G.A.P. Tato certifikace garantuje standardy trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí a dodržování sociálních standardů při pěstování.

Snahou Lidlu je do konce roku 2025 přejít u jedlých produktů vlastních značek včetně jejich obalů buď na recyklovaný materiál, nebo materiál certifikací FSC. V případě, že budou suroviny s touto certifikací k dispozici jen omezeně, lze použít také materiál s certifikací PEFC. „U akčního zboží, jako je textil, obuv, zahradní a kempovací potřeby, nábytek, hračky, dekorace, psací potřeby a nářadí, včetně všech návodů k použití, bude Lidl usilovat o přechod na recyklované nebo certifikované zdroje do konce roku 2020,“ vysvětlila Zuzana Holá.

Snahou Lidlu je nabízet zákazníkům produkty, které pocházejí z trvale udržitelných zdrojů. „Lidl neprodává žádné živočišné produkty, u kterých by nebyly alespoň minimálně dodrženy etické požadavky
na chov zvířat. Zároveň chceme spotřebitelům poskytnout vysokou transparentnost a pokud možno zpětné vysledování původu zboží. Z toho důvodu také pravidelně provádíme v provozovnách dodavatelů svých privátních značek audity jdoucí nad rámec legislativních požadavků. Zásady se týkají například i používání antibiotik, jejichž preventivní používání je při výrobě všech našich živočišných produktů zakázáno,“ dodal Michal Farník.