Jejím předmětem byla především modernizace kolejové dráhy výtahu, jeho strojní a elektrotechnické části, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících služeb a stavebních prací. Práce měly probíhat od letošního října, hotovo má být nejpozději koncem listopadu příštího roku.

„Zadávací řízení bude neprodleně zahájeno znovu, harmonogram akce se prozatím nijak zásadně nemění,“sdělil mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Jak od Pata a Mata. SŽDC nezvládla přeznačení nástupišť v Plzni
Jako od Pata a Mata. SŽDC nezvládla přeznačení nástupišť v Plzni

Unikátní lodní zdvihadlo je na Orlíku v provozu od roku 1961. Dráha je dlouhá 277 metrů, výtah překonává 70 výškových metrů. Pro lodě jde o jedinou možnost, jak překonat toto vodní dílo. Stále však jde o polovičaté řešení, výtah zvládne převézt pouze plavidla do délky 8,5 metru.

Dojde k výstavbě druhého výtahu? 

Stát proto už po desetiletí mluví o výstavbě druhého většího výtahu, který by mohl přes hráz dostat lodě o délce až 44 metrů. Povodí má aktuálně v běhu zakázku na technicko-ekonomickou studii k novému výtahu. Ještě větší překážku na vodní cestě pak představují Slapy, které mohou lodě do 8,5 metru překonat pouze na přívěsu za traktorem. I na Slapech má vzniknout výtah. Částky za oba výtahy jdou do miliard.

Sražená srna.
Plotů kolem dálnic bude víc. Brání srážkám se zvěří