Město se pustí do rozsáhlé regenerace prostoru vymezeného ulicemi 28. října, Čs. Armády a Karla Aksamita se 48 bytovými domy, rozhodli o tom tamní zastupitelé. „Další parkovací místa se budou hodit, jedině dobře, že se také plánují opravy vozovek,“ řekl obyvatel sídliště Tomáš Slavíček. „Naše rodina by zase uvítala hřiště pro starší děti,“ dodala jeho sousedka Jitka Lešková.

Podle projektové dokumentace si náklady na proměnu sídliště v lepší místo pro bydlení vyžádají téměř 90 milionů korun. „Neženeme se bezhlavě do tak velké investice, budeme se snažit, aby finanční spoluúčast města byla co nejnižší,“ sdělil starosta Pavel Janda. Město proto rozdělilo projekt na tři etapy a v každé se chce pokusit získat dotaci.

Senioři a peníze - Ilustrační foto
"Jsme možná staří, ale ne hloupí". Dejte pět tisíc potřebným, vyzývají důchodce

Zastupitelé proto zároveň rozhodli, že město ještě letos podá žádost o finanční příspěvek na první etapu za 26 milionů korun ze Státního fondu podpory investic. Maximální výše dotace může činit šest milionů korun. „Existuje možnost, že v příštím roce bude vypsán ještě další titul, ze kterého bychom mohli získat dotaci, která pokryje až 85 procent nákladů,“ přiblížil starosta.

V rámci zpracování studie, která regeneraci sídliště řešila, proběhla dvě veřejná projednání s jeho obyvateli sídliště. „Projektanti při nich představili své vize a obyvatelé měli šanci vyjádřit své požadavky a připomínky. Z velké části návrhy a připomínky zapracovali,“ připomněla Eva Pavelková z odboru správy majetku lounské radnice. „Za tento postup musím město pochválit,“ řekl opoziční zastupitel Jan Žalud.

První etapa 

Práce na první etapě, která se týká ulice Čs. armády, mají začít v druhé polovině příštího roku. „Předmětem první etapy je i vybudování hřiště pro děti starší 12 let a fitness stezky pro obyvatele sídliště bez omezení věku,“ vypočetla Eva Pavelková. Všech 538 bytů na sídlišti je v osobním vlastnictví. Etapizaci radnice navrhla tak, aby bylo možné provádět některou ucelenou část.

Stavba - Ilustrační foto
Od roku 2021 si lidé připlatí za nový dům i opravy. Kvůli tužším normám

Druhá etapa řeší jižní část sídliště a týká se severní větve ulice 28. října, jižní část ulice Karla Aksamita a ulice Josefa Schovánka, v plánu je v roce 2023. O rok později se má přeměnit v rámci třetí etapy severní část sídliště ohraničená severní částí ulice Čs. armády a ulicí Františka Chlouby.