Vysoký most již několik let figuruje na Seznamu ohrožených památek v kraji. Cihelným zdivem boků mostů i klenby totiž prorůstají náletové dřeviny, přičemž do něj zatéká srážková voda. Ve třetině plochy je zdivo narušeno do hloubky, jinde se pak nacházejí zvětralé cihly.

Památkáři se však domnívají, že i přes velký rozsah narušení je možno opravit nosné konstrukce mostu a obnovit jeho původní stav. „Oprava mostu, která by nemusela vyžadovat využití mimořádných technologií, by měla začít co nejdříve, abychom zabránili zřícení narušených konstrukcí. Prvním důležitým krokem by mělo být provizorní zastřešení mostu, popřípadě provizorní podepření klenby,“ vysvětlila Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči.

Ze železniční tratě z Horního Slavkova do Lokte.
O západu Čech psaly světové deníky. Před deseti lety banda zlodějů ukradla most

Jenže deset metrů vysoký most překlenující údolí Radslavického potoka nikdo nechce. Město, soukromníci, ani stát, kterému však nakonec v roce 2016 zchátralá památka připadla do vlastnictví rozhodnutím soudu. „Nepřijmout most do vlastnictví města rozhodlo zastupitelstvo. Most tam chátrá celá desetiletí a všichni cítíme, že by bylo vhodné jej zachránit. Jenže nemá praktické využití, nevede přes něj žádná cesta. Je to památka, jejíž rekonstrukce by byla samoúčelná. A za současné situace si tohle město nemůže dovolit. Do budoucna je na stole projekt, který by jej mohl zachránit, ale vše se bude odvíjet od ekonomické situace,“ vylíčil starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Mrtvý most

Loupežnický most pravděpodobně vznikl v roce 1593 jako součást zemské cesty. Za osm tisíc zlatých jej údajně vytvořil stavitel Antonín Vlach. „Tehdy šlo o velkou sumu, která odpovídala ceně asi šesti velkých rynkovních domů nebo čtrnácti běžných rynkovních domů,“ poznamenal již dříve žďárský historik Miloslav Lopaur.

Železobetonová masa budí respekt
Pevnost Stachelberg: Novodobý hrad měl bránit vlast proti nacistům

Podle dalších dostupných informací most prošel opravou po povodni v roce 1740. Nicméně někteří historici tvrdí, že vznikl až v souvislosti s budováním císařské silnice za vlády Marie Terezie v osmnáctém století.

Svému účelu Vysoký most sloužil až do roku 1937, kdy přestal vyhovovat rostoucímu provozu. Od té doby chátrá. „Tehdy byla severněji postavena nová trasa silnice s železobetonovým mostem. Z pozoruhodné mostní architektury se tak stal most mrtvý, který je dnes ukryt v polouzavřeném areálu místní skládky odpadů zbudované v osmdesátých letech minulého století,“ uvedla již dříve Ampapová.