"Je to pocta reprezentovat svou zemi a zároveň dosažení vrcholu kariéry," uvedl Bříza k účasti ve světovém finále.

Prvního finále se podle Součkové zúčastnilo 19 vítězů národních soutěží. Země, které tito soutěžící zastupovali, představovaly 63 procent světového HDP. Od té doby do Monaka přijelo celkem 572 finalistů ze 73 zemí, které reprezentují 90 procent světového HDP.

Vlastislav Bříza nastoupil do Koh-i-nooru původně jako konstruktér, záhy byl ale vyhozen. Když se mu po letech podařilo vypracovat na ředitele podniku Gama a přišla nabídka vrátit se do ztrátového výrobce tužek, neváhal. V roce 1999 si vzal úvěr a Koh-i-noor od PPF koupil. Holding, který vybudoval, má nyní obrat 3,5 miliardy korun a zaměstnává 2300 lidí.

Součástí holdingu je nejen světově známý výrobce uměleckých, školních a kancelářských potřeb Koh-i-noor Hardtmuth, ale také společnosti a továrny v Rusku a Bulharsku a obchodní firmy v Itálii nebo Polsku.

Hlavním tématem bude nezaměstnanost

"Monacké světové finále bude příležitostí také pro investory, zástupce předních korporací a politiky, kteří se budou s účastníky soutěže scházet na přednáškách, panelových diskusích a dalších akcích a debatovat o roli, kterou podnikatelé hrají v dnešním světě, i o tom, jaké dopady má jejich působení na společnost i globální ekonomiku," uvedla Součková. K hlavním tématům letošního finále bude patřit nezaměstnanost mladých a možnosti boje proti ní, větší zapojení žen-podnikatelek v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách a problémy, s nimiž se potýkají rodinné firmy.

EY Světového podnikatele roku vybírá nezávislá porota složená z národních vítězů předchozích ročníků této soutěže a dalších předních světových podnikatelů. Její rozhodování vychází ze šesti kritérií, která zaručují všem národním vítězům rovné soutěžní podmínky. Těmito kritérii mimo jiné jsou podnikatelský duch, finanční výsledky, strategická orientace, globální dopad, inovace a osobní integrita.
EY je předním světovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství.