„Policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečností materiál v Příbrami připomínají držitelům zbrojních průkazů, že je třeba ohlídat si dvouměsíční zákonnou lhůtu .Když ji dodrží může příslušný útvar policie snížit poplatek při prodlužování platnosti průkazu na 400 korun, a to bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění. To znamená, že majitel zaplatí celkem čtyři sta korun za celou žádost,“ uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

V případě, že majitel zbrojního průkazu tuto lhůtu nedodrží, čeká ho správní poplatek 700 korun, a to za každou skupinu zbrojního průkazu.

Žádost o prodloužení může každý žadatel podat už půl roku před zánikem platnosti a minimálně dva měsíce předem. „Jinak se vystavuje nepříjemnostem, jako je odevzdání zbraní ve lhůtě 10 pracovních dnů po zániku platnosti, opětovnému skládání zkoušky odborné způsobilosti nebo finančnímu postihu,“ upozornila mluvčí.