„Stahování bylo zahájeno na základě rutinních mikrobiologických testů produktů značky Tapas realizovaných zahraniční centrálou společnosti. Aby se předešlo možnému negativnímu vlivu na zdraví spotřebitelů, rozhodla se společnost učinit toto preventivní opatření,“ uvedla mluvčí Makro Cash & Carry ČR Romana Nýdrle.

Společnost Makro už krájenou šunku Tapas Serrano stáhla z tuzemských prodejen a díky databázi klientů informovala všechny zákazníky, kteří si tento výrobek koupili. „V ČR jsme takto kontaktovali 357 zákazníků, kteří zakoupili celkem 514 balení výrobku Tapas Serrano,“ uvedla Nýdrle.

Šunku Tapas v tuzemských prodejnách Makro pořídilo i 36 zákazníků, kteří jsou v databázi Makra zaregistrováni jako nezávislí maloobchodníci. „Tito zákazníky zakoupili celkem 62 kusů výrobku. Na základě přímé komunikace s těmito zákazníky je zřejmé, že k zásahu veřejnosti z volného prodeje nedošlo,“ dodala Nýdrle, podle které Makro o případu informovalo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci i Státní veterinární správu.

Zdraví lidé bakterii odolají

Listerie se běžně vyskytuje v půdě, prachu, povrchových vodách nebo na rostlinách. Přítomnost této bakterie v jídle ještě neznamená akutní nebezpečí, zdraví lidé jí odolají. Onemocnění způsobuje u těhotných žen, novorozenců, seniorů a lidí s oslabenou imunitou. Nemoc má nejčastěji podobu lehčí chřipky, při těžším průběhu postihnou pacienta bolesti hlavy, křeče a zmatenost. Bakterie může vyvolat i zánět mozkových blan.

Společnost Makro nyní v Česku provozuje 13 velkoobchodních center a má zhruba 800.000 regis­trovaných zákazníků z řad podnikatelů, zejména obchodníků a firem podnikajících v gastronomii. Makro Cash&Carry ČR je součástí nadnárodní skupiny Metro Group.