Bezúročnými investičními úvěry bude podpořeno zhruba 900 podnikatelských projektů

O úvěry, které slouží hlavně k nákupu dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a navíc umožňují odklad splátek jistiny až na 3,5 roku, budou moci podnikatelé žádat u banky po uveřejnění výzvy. K tomu dojde v horizontu několika týdnů.

Úvěry budou žadatelům poskytnuty až do výše 45 procent způsobilých výdajů, tzn. v rozmezí dvou až 45 milionů korun.

"Tyto úvěry až se sedmiletou splatností bude podnikatelům poskytovat naše banka. Nezbytnou podmínkou však je, že financování projektu bude doplněno bankovním úvěrem od některé s námi spolupracujících komerčních bank nebo leasingových společností," uvedl šéf ČMZRB Jiří Jirásek.

Poskytování záruk a zvýhodněné úvěry

Program podpory Expanze zahrnuje dva druhy finančních nástrojů - poskytování záruky a zvýhodněné úvěry. ČMZRB bude malým a středním podnikům poskytovat zvýhodněné úvěry a vydávat záruční listiny k úvěrům poskytnutým komerčními bankami, zajišťovat jejich administraci, správu, kontrolu a vymáhání až do úplného splacení zvýhodněných úvěrů.

Alokace programu na celé programovací období 2014-2020 činí přibližně 8,8 miliardy korun. Program Expanze je zařazen do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Čtěte také:

Data v oblacích. Malé firmy jdou ve stopách těch velkých
Malé firmy si stěžují na nedostatek informací o dopadech brexitu
Třetina malých českých firem stále nemá vlastní web