Podobný optimismus jako letos ve společnosti převažoval naposledy v lednu 2007 a předtím v roce 1996. V obou letech hodnotilo životní úroveň jako dobrou 65 procent lidí.

V porovnání s průzkumem před rokem se mezi lidmi významně snížilo zastoupení krajních skeptiků, kteří považovali životní úroveň své domácnosti za špatnou a ještě očekávali, že se dál bude zhoršovat. Zvýšil se naopak podíl těch, kteří považují svou životní úroveň za dobrou a předpokládají, že taková zůstane i v dalších letech.

Spokojenost vyjadřují nejčastěji lidé s vyšším vzděláním, podnikatelé, odborní pracovníci a lidé odhadující svůj majetek na vyšší než jeden milion korun. Změnu pohledu ale STEM zjistil častěji u lidí, kteří podle svého hodnocení jsou v nepříznivé finanční situaci. Například u lidí se základním vzděláním se podíl zvýšil výrazněji než u vysokoškoláků, u kterých se téměř nezměnil.

STEM provedl výzkum mezi 13. a 20. říjnem letošního roku mezi 1049 lidmi staršími 18 let.