Staly se tak vedle Hořických trubiček, Štramberských uší nebo například Pardubického perníku již devatenáctou českou potravinou, jejíž název je takto chráněn.

„Česká republika je jedním z nejúspěšnějších nových členských států EU v oblasti registrace potravin s chráněnými názvy. Zapsání Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku Chráněných zeměpisných označení znamená informaci pro zákazníky, že výrobek pochází se schváleného území, že byl vyroben tradiční technologií a že k výrobě byly použity tradiční suroviny,“ říká ministr zemědělství Jakub Šebesta.

České republice se tak podařilo úspěšně završit několikaleté úsilí o zapsání této značky. Německo, které jako jediný členský stát EU dříve vznášel výhrady proti zaregistrování Mariánskolázeňských oplatek do rejstříku, už své námitky stáhlo.