Čeští turisté podniknou ročně celkem přes šest milionů zahraničních cest. Průzkumy ukazují, že přibližně čtyři pětiny z nich se při této příležitosti chrání cestovním pojištěním ať už jednorázovým nebo dlouhodobým. Pojišťovny pak z tohoto titulu ročně vyřídí více než sedmdesát tisíc pojistných událostí.

Alergie, astma, vředy

„Největší problém cestovního pojištění spočívá podle mne v tom, že pojišťovny se snaží občany přesvědčit, že smlouvu je možné sjednat během několika minut na internetu a je hotovo. Ve skutečnosti je však dobré nechat si na uzavření smlouvy čas, protože pokud se zájemce neseznámí s podmínkami, může být později nemile překvapen,“ tvrdí Dušan Šídlo, odborník na pojištění ve společnosti Broker Trust.

Je nutné si především uvědomit, že cestovní pojištění není určeno trvale nemocným osobám. Ten, kdo trpí například cukrovkou, alergií, epilepsií, astmatem, žaludečními vředy a pod., by si měl dát pozor na výluku. Některé pojišťovny totiž z něho nehradí léčebné výlohy související s trvalým onemocněním.

Naštěstí řada pojišťoven tuto výluku neuplatňuje, zdravotní stav pojištěného turisty však musí být před cestou dostatečně stabilizovaný. To znamená, že zdra-votní stav zájemce o pojištění se v posledních dvanácti měsících (výjimečně také méně) nezhoršil nebo že nedošlo k zásadní změně léčby.

Pojišťovny řeší tuto si-tuaci obvykle individuální nabídkou. Speciální pojistku musí mít také ženy ve vyšším stupni těhotenství. Některé pojišťovny nezahrnují do plnění ani nemoci způsobené epidemiemi. Velice přísně se posuzují okolnosti pojistného případu také tehdy, když byl ve hře alkohol, nebo když konkrétní jednání směřovalo proti veřejnému pořádku.

Hurá, dovolená je zde

„Při výběru pojištění je vhodné věnovat pozornost také limitu, do jehož výše je pojištěná osoba chráněna. Pokud pojištění nepokryje celou částku například za léčení, zbytek doplácí sám pacient. Překvapit může i výše spoluúčasti, a to ze-jména u pojištění odpovědnosti,“ uvádí Dušan Šídlo.

V základní variantě se cestovní pojištění běžně vztahuje na rekreační sporty. V této kategorii je možné najít například vodní lyžování a jízdu na kánoi či kajaku, ovšem se zohledněním náročnosti vodního toku. Podobné podmínky platí například i u horské turistiky. Na následky takzvaných rizikových druhů sportu pak lze uzavřít dodatečné pojištění. Zkoumá se však, zda pojištěná osoba měla na sobě požadované vybavení.

Cestovní pojištění je vlastně souhrnný název pro krytí několika druhů rizika. „Základem je vždy pojištění léčebných výloh, které je také nejdůležitější, neboť náklady na léčení mohou v některých zemích dosáhnout vysokých částek. Dále je možné pojistit si například ztrátu zavazadel, zrušení zájezdu nebo právní ochranu,“ říká o možnostech Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Podceňovanou součástí takové ochrany pak bývá pojištění odpovědnosti. Neprávem. I na dovolené může totiž člověk způsobit škodu někomu jinému.