Lidí s „tituly" BBA, MBA a LLM je čím dál více. Zejména jde o movité politiky a manažery. Toto vzdělání za úplatu poskytují desítky středočeských vzdělávacích institucí. Čím dál častěji pak nabízí tento zvláštní studijní program i řada vysokých škol, jako například Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) v Praze. Na ní přijde MBA studium na 225 tisíc korun.

Lišit se může cena i délka kurzů

Co za tyto nemalé peníze člověk vlastně vystuduje? Jde o americkou obdobu českého vysokoškolského studia sestávajícího z několika kurzů. BBA je obdobou českého bakalářského studia ekonomie. U studia MBA se student zaměřuje na vrcholové studium problematiky řízení podniku, u LLM pak na právní vědy. Každá vzdělávací instituce poskytuje program trochu jinak uspořádaný. Lišit se může v délce, ceně, i nabídce studovaných předmětů. Vesměs jsou tyto programy vyučovány v angličtině.

Ačkoli se v nabídce jednotlivých vzdělávacích institucí americké tituly tváří jako rovnocenné s českými, ve skutečnosti to tak není. Český zákon totiž BBA, MBA ani LLM vůbec neřeší. Vzdělávací instituce dokonce ani nemusí procházet složitým akreditačním procesem, který musí české studijní programy a obory bez výjimky absolvovat.

„Tyto tituly se zpravidla poskytují ve spolupráci se zahraničními vysokými školami na základě zahraničních zákonů. Rozhodně ale nejde o klasické vysokoškolské vzdělání, jak ho známe v Česku," vysvětluje Deníku problematiku Jan Dvořák z Akreditační komise Ministerstva mládeže, tělovýchovy a sportu, která ze zákona pečuje o kvalitu vysokých škol v republice.

Pokud má absolvent zájem na tom, aby jeho zahraniční titul byl skutečně srovnatelný s těmi českými, musí zažádat o tzv. nostrifikaci veřejnou vysokou školu. Ta po důkladném zvážení nostrifikaci udělí, či neudělí. V případě neudělení je titul často bezcenný (například ve chvíli, kdy usilujeme o zaměstnání), ačkoli za něj student dal přes sto tisíc. Podle Jana Dvořáka by si proto každý zájemce o zahraniční studium měl dopředu zjistit, zda s nostrifikací titulu z konkrétní instituce nebývají problémy. Často se totiž stává, že instituce s žádnou zahraniční školou ani nespolupracuje a rozdává tituly jen tak, bez jakéhokoli oprávnění. Nezákonné to ale není.

„Skutečně, tituly BBA, MBA, LLM… nejsou českým zákonem chráněny. Zjednodušeně tak můžeme klidně říci, že je může každý udělit každému. Pak je otázkou, zda studenti skutečně prahnou po znalostech, či jen dalším titulu do sbírky," říká Jan Dvořák.

S tím souhlasí i Dagmar Makovská z Asociace institucí manažerského vzdělávání, která sdružuje vzdělávací instituce poskytující zahraniční vzdělání. Podle ní je nutné, aby si zájemce o studium předem prošel veškeré dostupné informace. Dopomoci může internet, kde jsou k nahlédnutí i různá srovnání jednotlivých studijních programů. „Doporučuji pozeptat se i lidí a přátel kolem, kteří třeba zahraniční program vystudovali a mají tak již své zkušenosti," říká Makovská.

Pokud člověk nakonec absolvuje skutečně kvalitní program, rozhodně neprohloupí. Sice si svůj titul nebude moci zapsat do občanského průkazu a přijde o desítky tisíc korun, které za studium zaplatil, ale naopak se mu může zvýšit šance k přijetí do práce u nadnárodních společností. Řada amerických firem s českou pobočkou totiž české vysokoškolské tituly nezná, naopak BBA, MBA a LLM vítá s otevřenou náručí.

Výsledek se časem dostaví

„Na stranu druhou bych ale být zájemcem nehýřila přehnaným očekáváním. Rozhodně to není tak, že okamžitě po obdržení certifikátu o úspěšném zakončení zahraničního programu dostanete vyšší plat nebo vás automaticky přijmou do každého zaměstnání. Než se dostaví výsledek, chvíli to potrvá," upozorňuje také Makovská.

Výzkum společnosti Insight zveřejněný minulý rok potvrdil, že většina absolventů zahraničních programů si nakonec skutečně polepšila. Většina z dvou set dotázaných držitelů MBA titulu přiznala, že absolvování kurzu je posunulo výš na profesním žebříčku. Celkem 42 procent z nich odpovědělo, že si polepšilo o jeden stupeň, pět procent postoupilo dokonce o dva posty nahoru. Přibližně polovina dotázaných zůstala na své pozici. Dnes by již tak dobré výsledky výzkum pravděpodobně nepřinesl. Lidí se zahraničními tituly je totiž čím dál více, za což může i stále narůstající počet institucí, která vzdělání nabízí. Jak bylo zmíněno v úvodu článku, stále častěji se o slovo hlásí i tradiční vysoké školy. Kromě již zmíněné VŠFS i Vysoká škola ekonomická v Praze.

Co je k tomu vede? Podle Jana Dvořáka z Akreditační komise čistě ekonomické důvody. „Pro školy je to výhodné. Zahraniční programy si totiž studenti musí platit sami z vlastního a škola si tak výrazně rozpočtově polepší," říká.

BBA, MBA a LLM studijní programy

- BBA (Bachelor of Business Administration) je samostatný nižší stupeň profesního vzdělávání. Program BBA je určen především absolventům středních škol s minimální nebo žádnou manažerskou praxí a je tvořen tak, aby účastníkům umožnil doplnit si teoretické vzdělání a znalosti zejména v oblasti managementu, marketingu, personalistiky, práva a další.

- MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny manažery, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory.

- LLM (Master of Laws) je určen pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem, pracovníky veřejné správy a samozřejmě také pro právníky a advokáty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem. Absolvent programu LLM získá přehled ve všech právních oblastech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí.

Studium je chápáno jako profesní vzdělání a je zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání. Je to tedy vzdělání postgraduální. MŠMT neprovádí jeho akreditaci. Získaný titul BBA v ČR neznamená absolvování vysoké školy. Tituly BBA, MBA a LLM právní řád jako takový nezná, není to akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů či vysokoškolskými tituly podle zahraničních vysokoškolských právních norem.

Zdroj: www.vseomba.cz

Kde najít další informace?

- Asociace institucí manažerského vzdělávání, o.s.

http://www.vseomba.cz

- Česká asociace MBA škol

http://www.cambas.cz