Důvodem k vyloučení nabídky společnosti Centr Group měla být podle ÚOHS propadlá bankovní záruka. Pro DPP ale tato skutečnost nepředstavovala žádný problém. „Zadavatel tak svým postupem podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl Rafaj.

Vyloučit vítěznou nabídku dopravnímu podniku doporučila dokonce i hodnotící komise. „Zadavatel se tímto doporučením neřídil, neboť považoval tento postup za příliš formalistický,“ uvedl ve svém prohlášení ÚOHS. S firmou Centr Group pak DPP uzavřel rámcovou smlouvu.

„Zadávací řízení je striktně formalizovaný proces,“ připomněl Rafaj. I když si uchazeč bankovní záruku dodatečně prodloužil, měl být podle něj stejně vyloučen, neboť nepředložil žádný doklad o tomto prodloužení. Jeho úřad pochybení posuzoval podle starší úpravy i novější novely zákona o veřejných zakázkách, která mezitím vstoupila v platnost. V obou případech konstatoval porušení pravidel. Rozhodnutí je pravomocné, dopravní podnik tak bude muset zaplatit pokutu sto tisíc korun.