Nejnovější analýza platového portálu Platy.cz podrobně rozebrala, jakou mzdu berou lidé v různých oborech a regionech. Z výsledků vyplývá, medián celkových platů a mezd v České republice v roce 2020 byl 36 503 Kč hrubého. Taková je statistika. V praxi to ale znamená, že polovina lidí bere mzdu nižší než je uvedená hodnota. Až 50 procent lidí v naší republice tedy vydělá v čistém jen něco málo přes 29 000 Kč, tedy v případě, že nepobírají přídavky na děti a uplatňují si nezdanitelnou část základu.

Analýza také ukázala, že desetina lidí v České republice bere hrubý plat nižší než 21 066 Kč. Musejí tedy měsíčně vyjít s čistým příjmem pod 17 900 Kč. Ve většině krajů má 10 procent hrubý měsíční příjem dokonce pod 20 tisíc korun.

Aglomerace dohánějí Prahu

Praha se od zbytku republiky liší zejména v úrovni nejvyšších mezd, ale platové rozdíly se v některých případech přeci jen zmenšují. "Léta platilo, že mzdová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostatní regiony. V posledních letech ji ale některé další velké aglomerace začínají dohánět – a to navzdory tomu, že v Praze stále zůstávají ústředí mnoha nadnárodních firem, ve kterých je obecně vyšší platové ohodnocení," uvedli analytici portálu Platy.cz. 

Co je medián mezd
Střední hodnota mezd, dělí zaměstnance na dvě stejně početné části s nižší a vyšší mzdou. Vždy je nižší než průměrná mzda.
Zdroj: penize.cz

Medián mezd v hlavním městě dosahuje 42 989 Kč. Desetina nejlépe placených zaměstnanců zde vydělává 72 801 Kč, ale 10 procent lidí má průměrnou hrubou mzdu 24 809 Kč. "Nejvíce zaměstnanců, a to 21 procent, zde spadá do mzdového pásma mezi 42 a 46 tisíc korun, do sousedních mzdových pásem spadá stejných 12 procent lidí, takže vydělávají 38 až 42 tisíc nebo 42 až 46 tisíc korun," sdělili analytici z portálu Platy.cz

V dalších třech regionech se hrubé mzdy (medián) pohybují kolem 35 tisíc korun – v Jihomoravském (35 213 Kč), v Plzeňském (35 124 Kč) a ve Středočeském kraji (34 807 Kč). 

Na opačném pólu platového žebříčku jsou Karlovarský (29 594 Kč) a Olomoucký kraj (29 996 Kč.)

Největší rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je v nejvyšší platové kategorii. Zatímco v Praze vydělávají ti nejlépe placení v průměru přes 70 tisíc korun měsíčně, v ostatních krajích se vejdou do rozmezí  50 – 60 tisíc korun hrubého. Na chvostu (s hranicí kolem 50 tisíc) jsou opět Karlovarský a Olomoucký kraj.

Pokud porovnáme lidi s nejnižšími výdělky, ve většině krajů vydělává 10 % těch nejhůře placených pod 20 tisíc korun hrubého měsíčně. Nad touto hranicí jsou kromě Prahy pouze v krajích Jihomoravském (20 322 Kč), Plzeňském (20 270 Kč) a Středočeském (20 087 Kč). 

Kde se nejlíp a nejhůř vydělává

Analýza portálu Platy.cz také ukázala, které pozice byly v roce 2020 nejlukrativnější a které placené nejhůře: "Ve spodní části žebříčku se celkem očekávaně nacházejí pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnostní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni. Naopak na vrcholu žebříčku jsou především pozice vrcholových manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160 tisíc korun. Z nemanažerských pozic najdeme mezi nejlépe placenými pozicemi například IT architekty nebo advokáty."