V praxi to funguje tak, že podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti a i očekávané budoucí příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní.

"Je to vlastně něco jako dohoda mezi finančním úřadem a poplatníkem," uvedla Schillerová.

O paušální daň lze požádat na finančním úřadě do 31. ledna běžného roku a při stanovení její výše se obvykle postupuje tak, jako by žádný minimální daňový základ neexistoval. Minimální částka paušální daně ovšem po slevách na dani z příjmů činí 600 Kč.

Připravovaná novela zákona přinese změny v paušální dani

Požádat o paušální daň mohou dnes jen podnikatelé, kteří mají příjmy pouze z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance. V novele zákona chce MF umožnit paušální daň i pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají i příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Úřad chce změny zařadit do balíku daňových změn, který je již nyní v legislativním procesu. MF by tak chtělo změny zavést již od příštího roku.

Během podzimu by měla Finanční správa podle Schillerové připravit praktický návod a metodiku, jak o tuto možnost zažádat.

"Dáváme tak podnikatelům prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků. Bude totiž jasně stanovena daňová povinnost a podnikatel tak nemusí tvořit finanční rezervy na úhradu daně. Navíc nehrozí riziko omylu při vyplňování přiznání," uvedla.