Zadlužená firma VHM patřící pod Vítkovice Machinery Group podala k soudu v Ostravě návrh na insolvenci a zároveň zažádala o reorganizaci, v jejímž rámci by došlo k očištění VHM od stávajících dluhů a zajištění provozního financování pro obnovení výroby.

VHM zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců. Odboráři jsou od října kvůli opožděnému vyplávcení mezd ve stávkové pohotovosti.

Na základě dohody s věřiteli, kteří podporují řešení situace předlužené firmy reorganizací, by měl Strnad získat ve společnosti VHM většinový podíl 51 procent akcií. Nový vlastník také přivede do společnosti nové manažery, kteří by měli posílit stávající vedení firmy, uvedla v tiskové zprávě SPV VTK.

Klíčový pro celý reorganizační proces byl souhlas a důvěra většiny věřitelů. Předložený reorganizační plán předpokládá, že v rámci reorganizace část věřitelů kapitalizuje své pohledávky, pohledávky ostatních věřitelů pak budou restrukturalizovány a ve zbývající části uspokojeny.

Zbrojař Jaroslav StrnadZdroj: ČTK/Glück DaliborPodáním návrhu na reorganizaci ale není vyhráno. A ani není definitivně rozhodnuto o budoucnosti VHM. Finální verze reorganizačního plánu totiž bude podléhat schválení věřiteli a soudem.

„VHM je ve velmi složité situaci. Pokud se projekt reorganizace, na kterém pracujeme, bude realizovat, bude VHM hledat obchodní synergie i se společnostmi skupiny CSG, ale nebude se jednat o žádné kapitálové propojení. Společnost VHM by stála mimo skupiny CSG,“ uvedl Jaroslav Strnad.

„Podobně jako v případě projektu Tatry i zde věřím v potenciál VHM a možnost vrátit firmě prosperitu. Nejde tady jen o peníze, ale o dobrou věc: zachránit klíčový podnik vítkovické skupiny, udržet v něm výrobu a pracovní místa,“ dodává český podnikatel, který koupil v insolvenci například výrobce Tatra Trucks či získal zadluženou strojírenskou firmu Kovosvit.

VHM se potýká s problémy již delší dobu. Na podzim zaměstnanci nedostali vyplacené mzdy, v zimě pak byla omezena výroba a pracovníci čekají s 80 procenty náhrady mzdy doma.