Daniel Hůle se v organizaci Člověk v tísni stará o dluhové poradenství.Daniel Hůle se v organizaci Člověk v tísni stará o dluhové poradenství.Zdroj: Deník/Zbyněk PecákČeho konkrétně se má toto Milostivé léto týkat, a komu může pomoci?
Všeobecná zdravotní pojišťovna vymáhá dluhy na zdravotním pojištění velmi složitým způsobem. Z dluhu na pojištění vzniká dluh na penále, který je také považován za jistinu. K dluhu na pojištění postupem času tedy vždycky spočítají penále, jehož splacení vymáhají samostatně. Takže není výjimkou, že VZP vede třeba čtyři exekuce na jednoho člověka. „Kouzlo“ aktuálního milostivého léta je, že to ministr zdravotnictví Vlastimil Válek napsal rafinovaně. Aby je člověk mohl využít, musí mít kromě dluhu na pojistném také dluh na penále v daňové exekuci.

Co tato pro laika nesrozumitelná podmínka prakticky znamená?
Daňová exekuce
je obdobou soudní exekuce. Pojišťovna ji uvaluje na část svých pohledávek, ale část z nich má také v soudní exekuci. Takže ten návrh v podobě, jak je schválený, bude moci využít jen zlomek lidí. Vytvoří to ale ohromné naděje, protože spousta dlužníků si bude myslet, že to můžou využít. Ale nakonec zjistí, že nemůžou.

Lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, má pomoci další Milostivé léto. Zaměřuje se na penále a exekuční náklady zejména u dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení a finanční a celní správě. Ilustrační foto
Dluhy celníkům či soudům? Z pasti lidem pomůže další Milostivé léto

Jiný návrh podávali poslanci, jiný senátoři, a jiná je verze definitivně schválená Poslaneckou sněmovnou. V čem se tyto verze lišily?
Senátní návrh říkal, že když zaplatím dluh na pojištění v jakékoli fázi vymáhání, tedy ať už je to u pojišťovny v daňové exekuci nebo soudní exekuci, bude mi příslušné penále odpuštěno. To znamená, že by to mohla využít velká část dlužníků, kteří dnes mají dluh a nemají ještě penále v soudní exekuci. Ale tento návrh včera neprošel.

Máte nějaký odhad, kolik lidí takto pojišťovně dluží a kolika z nich se oddlužení formou Milostivého léta může týkat?
Sama VZP říká, že jenom soudní exekuce vede proti 230 tisícům lidí, což je třetina všech lidí v exekuci. A v daňové exekuci má určitě další spousty pohledávek. Sama VZP také říká, že kombinaci dluhu na pojištění i penále v daňové exekuci mají tisíce lidí. Senátní verzi Milostivého léta by tedy mohly využít vyšší desítky tisíc lidí. Všichni by tak ale stejně neudělali, protože podmínkou zůstává, že člověk musí zaplatit dlužné pojistné. To je samozřejmě pro řadu lidí problém, protože to znamená vynaložení nemalé částky. Ale šance pro ty, kteří by to chtěli vyřešit, by tady v takovémto případě byla.

Jak fungovalo Milostivé léto II:

Zdroj: Youtube

Kolik lidí má tedy reálně šanci na to, že jim aktuální Milostivé léto reálně pomůže?
U té schválené verze odhaduji, že jestli to budou malé jednotky tisíc lidí, bude to velký úspěch.

Očekává se, že nynější vlna Milostivého léta bude poslední. Takže očekáváte, že nadále budou muset dlužníci znovu platit veškerá příslušenství k dluhu?
Já si myslím, že ano, protože poslední velká možnost jak pomoci byla právě u dlužníků na zdravotním pojištění a tu „zabil“ ministr Válek a je z toho ohromná pachuť. My se od toho veřejně distancujeme a nebudeme to nijak promovat. Lidem, kteří se na nás obrátí, samozřejmě pomůžeme, ale v žádném případě se do toho promování nezapojíme, protože 90, 95 procent těch, které to osloví, nakonec zjistí, že to využít nemohou. Takže frustrace, kterou to přinese, bude větší, než jaký je ten potenciální úspěch.

Co vám tedy na schválené verzi návrhu nejvíce vadí?
Co považuji za úplně zvrhlé je, že hlavní argument ministra Válka byl, že pojišťovna nechce přijít o penále, protože z toho financuje fond prevence. Což de facto znamená, že VZP potřebuje co nejvíc dlužníků, kteří dluží na penále, protože na tom mají systémově postavené financování fondu prevence. Potom je to pro ni přirozeně motivační faktor, a teď se to v tom jednání ukázalo.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí by se letošní šance na oddlužení mohla týkat celkem 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob, od nichž se už dluhy vymáhají. Ilustrační foto
Milostivé léto: Živnostníci se zbavují dluhů na pojistném, jde o stamiliony

Myslíte si, že se pojišťovně takto podaří z dlužníků získat více peněz?
Milostivé léto znamená, že pokud zaplatíte pojištění, je vám odpuštěna sankce. Tady se radši vzdali nároku na zaplacení pojištění s šancí, že vymůžou nějaké penále. Přitom dnes se uvádí, že vymahatelnost exekucí je zhruba 25 procent. To znamená, že šance na vymožení pohledávky je relativně malá, ale oni tomu obětovali možnost mít teď hned zaplacené některé dluhy na pojistném.

Právě dnes před chvílí poslanci odhlasovali novelu insolvenčního zákona, která by také měla pomoci zadluženým lidem. Jak hodnotíte tuto normu?
Je to ohromná změna, největší za několik posledních let. Výslednou podobu hodnotíme jednoznačně pozitivně, protože vláda postupovala v dikci směrnice Evropské unie. To znamená že se doba oddlužení zkracuje z pěti let na tři roky a na jejím konci se ruší takzvaná vyvratitelná právní domněnka. Ta znamenala, že pokud dlužník nesplatí 30 procent svých dluhů, tak musí prokázat, že ke splácení vynaložil veškeré možné úsilí. A to lze prokázat jen velmi obtížně.

Poslanecká sněmovna.
Sněmovna schválila zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky

Změní se nějak pravidla toho, kdo se bude moci k oddlužení přihlásit?
Zvýší se tlak na dlužníky, aby měli opravdu adekvátní příjem a nechodili do oddlužení s minimální mzdou, takže je to jisté zpřísnění. To, co prošlo, znamená v konzervativním českém prostředí revoluci.

Jak rychle se tato změna projeví v praxi, a kdo toho typově bude moci využít?
Dosud to bylo postavené tak, že odpuštění části dluhu bylo hodně vázáno na jeho výši, a teď se bude vázat na potenciál dlužníků. Bude se zvažovat jejich pohlaví, věk, region, profese, vzdělání a také kolik peněz můžou vydělávat. Když budou mít ve vztahu k těmto podmínkám adekvátní příjem, tak budou oddluženi bez ohledu na to, kolik dluhů zaplatí.

Nedostanou tedy věřitelé v důsledku ještě méně peněz než dnes?
Někdy to může znamenat, že dlužník zaplatí třeba jenom sedm procent, ale jindy zase 60 procent. Teď když člověk zaplatil 30 procent dluhu, měl prakticky jistotu oddlužení, zatímco teď to bude stanovené adresněji. Takže je to spravedlivější systém, který bude rychlejší. My si myslíme, že věřitelům tímto tlakem na vyšší mzdu dlužníků přinese za tři roky více peněz, než tomu bylo dříve za pět let.

Daniel Hůle se v organizaci Člověk v tísni stará o dluhové poradenství.
Milostivé léto je životní šance začít znovu a s čistým štítem, říká poradce Hůle

Takže nový systém považujete za spravedlivější pro obě dvě strany?
Myslím si, že to ve výsledku bude férovější i k věřitelům. Ovšem postrádám tam to, co jsme opakovaně navrhovali: tedy aby i společenství vlastníků a bytová družstva měla takzvaný status zvláštních věřitelů, podobně jako je tomu u pohledávek na výživném nebo u škody z trestného činu. Tedy aby tyto pohledávky byly neoddlužitelné. Protože tito věřitelé si za žádných okolností to, že se stanou věřiteli, nemohli vybrat. Tam si myslím, že by měl být jiný přístup než u toho, kdo se svobodně rozhoduje, zda se stane věřitelem anebo ne.

Znamená to tedy, že poctiví členové bytových družstev a SVJ budou nadále trestáni za skutky svých nepoctivých sousedů, a budou za ně muset doplácet?
Ano, a my si myslíme, že by se to mělo změnit. Přitom právě tohle byl přitom ten nejčastější „klacek“ oponentů té změny. Přitom nikdo z nich takový návrh ve prospěch družstev nepředložil. To ukazuje, že jim reálně o tyto lidi nejde. Jen se jimi zaštiťují, ale skutečně jim jde o poskytovatele úvěrů.