Například v Alžíru budou moci zájemci podat maximálně dvanáct žádostí o „podnikatelské“ vízum a 60 žádostí o zaměstnaneckou kartu. Ukrajinci budou moci zažádat o 42 tisíc zaměstnaneckých karet, Vietnamci o 200, Srbové o 2200 a Turci o 300.

Vyšší zájem

„Současný stav se dlouhodobě negativně projevuje především na regulaci migrace za účelem zaměstnání,“ odůvodňuje svůj záměr ministerstvo. „V hlavních zdrojových zemích pracovní migrace zájem cizinců o práci v ČR vysoce převyšuje možnosti zastupitelských úřadů nabírat žádosti o pobytová oprávnění,“ dodává úřad.

Česká republika pro účely zaměstnání vydává čtyři typy oprávnění: zaměstnaneckou kartu, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezonního zaměstnání. „Více než 95 procent v praxi vydávaných pobytových oprávnění jsou zaměstnanecké karty,“ uvádí ministerstvo. Počet žádostí o ně vzrostl z 8900 v roce 2016 na 31 900 v roce 2018.

Pro firmy

Pokud by prý k regulaci stát nepřikročil, odnesli by to podle ministerstva kvůli přechodným ustanovením zákona o pobytu cizinců zaměstnavatelé. Počty žádostí o zaměstnaneckou kartu by prý klesly zhruba na úroveň, která zde byla před třemi roky.