Návrh na dostavbu 32 kilometrů dlouhého úseku dálnice, jenž by měl spojit Milín na Příbramsku a Mirotice na Písecku, schválila česká vláda v roce 2016. Výstavba by měla být financovaná ze soukromých peněz prostřednictvím takzvaného PPP projektu.

Ten spočívá v tom, že stát nevloží do výstavbu vlastní kapitál, nýbrž výstavbu přenechá kompletně na soukromém investorovi. Tomu následně po předem sjednanou dobu platí za provoz daného úseku dálnice.

Ačkoli se v minulosti Česká republika pokoušela obdobným způsobem postavit například úsek dálnice D3 mezi Borkem a Bošilcem, nebo ostravskou část D1, uvedené výstavby byly nakonec financovány tradičním způsobem, tedy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.