Podle portálu v ministerském seznamu cestovek, který aktuálně čítá 863 položek, je u 143 uvedeno, že „cestovní kancelář ministerstvu žádný doklad nepředložila“. U dalších sedmi se pak v příslušné kolonce nepíše dokonce vůbec nic.

„Pokud by nepředložení dokladů a bílá místa v seznamu znamenaly, že tyto cestovky skutečně pojištěny nejsou, představovalo by to pro zákazníky velký vykřičník. Kupovat zájezd u nepojištěné CK by totiž byl hazard s dovolenou, navíc by nepojištěné cestovky hrubě porušovaly zákon a měly by přijít o koncesi,“ uvedl FAEI.cz.

Ze zákonného pojištění proti úpadku se plní závazky vůči klientům, kteří sice dovolenou předem zaplatili, ale kvůli krachu cestovní kanceláře na ni neodcestovali, anebo se zajišťuje návrat do vlasti pro ty klienty, které zkrachovalá cestovka nechala na holičkách v zahraničí.

Podle mluvčího MMR Viléma Frčka je ale informace nejasném pojištění 150 cestovek zcestná. „V okamžiku, kdy se ministerstvo od pojišťovny dozví, že cestovní kancelář není zajištěna pro případ úpadku (tuto povinnost mají pojišťovny ze zákona), obratem vyrozumívá příslušný obecní živnostenský úřad dle sídla podnikatele, který rozhodne o zrušení uvedeného živnostenského oprávnění. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí je však podnikatel stále držitelem uvedené koncese. Ze zákona tak nemůže být ze seznamu cestovních kanceláří vedených ministerstvem vymazán. K jeho odstranění ze seznamu dojde teprve v okamžiku, kdy příslušného živnostenského oprávnění pozbyde,“ vysvětlil Frček.

Nové cestovky

Pokud cestovní kancelář ministerstvu pochybením nedodala doklad o svém zajištění, pokračoval mluvčí, automaticky to podle něj neznamená, že není zajištěna pro případ svého úpadku. „Porušení této povinnosti je sice přestupkem, není však důvodem pro zrušení koncese pro provozování cestovní kanceláře," uvedl Frček.

Podlě něj měla řada cestovek například dlouhodobě přerušeno provozování živnosti a tom se jim obnovilo, přičemž úřad jim rozeslal výzvy, aby splnily své povinnosti. "Ona bílá místa v seznamu se týkají nově vznikajících cestovních kanceláří, které jsou pojištěny, neboť je to jednou z podmínek pro udělení koncese," dodal mluvčí. 

Bez pojistky i povinného příspěvku 

Z volně dostupných údajů dále podle informací portálu vyplývá, že novou povinnost pro cestovní kanceláře – zaplatit na letošní rok příspěvek do Garančního fondu ve výši 0,1 procenta ročního obratu – nesplnilo 144 cestovek. A jak zjistil FAEI.cz, 38 cestovních kanceláří ze seznamu MMR ani nedodalo ministerstvu informace o svém pojištění, ani neuhradilo povinný příspěvek. U dvou z nich je to podle ministerstva proto, že jim „nevznikla povinnost“.

"V případě, že některé cestovní kanceláře příspěvek do garančního fondu neuhradily, ministerstvo postupuje v rámci dozoru, jak mu ukládá zákon. Zaměstnanci ministerstva ale přesto situaci každodenně řeší, o čemž svědčí statistické údaje – 35 ukončených či zahájených kontrol a 75 pravomocně skončených přestupkových řízení," vysvětlil mluvčí Frček. 

Aktuální seznam cestovních kanceláří ministerstvo zveřejnilo ve středu 20. února, tedy v den, kdy šéfka resortu Klára Dostálová spolu s předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimírem Dolejšem a prezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Romanem Škrabánkem představili nový nástroj na ochranu klientů cestovních kanceláří. Je jím certifikát, který MMR vydá cestovce, jež uhradila příspěvek do výše zmíněného Garančního fondu.

Garanční fond představuje dozajišťovací mechanismus pro případ, kdy limit pojištění cestovní kanceláře nepostačuje na pokrytí jejích závazků vůči zákazníkům.