V dnešní tiskové zprávě to sdělily ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR.

"Sice aktuálně řešíme sucho, povodně jsou ale jen druhá strana jedné mince, pod kterou se skrývá klimatická změna, která se projevuje extrémními výkyvy počasí. Suchem vyschlá půda, krajina i města navíc daleko hůře absorbují vodu, takže i už mírnější přívalové deště mohou způsobovat lokální povodně a citelné škody," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Ilustrační fotografie.
Dostupné hypotéky skončily. Ceny bytů ale zatím neklesají

Obce, kraje a další zájemci dostanou peníze na vybudování či rozšíření výstražných systémů na lokální úrovni.

"Varovné systémy mohou obce a města vybudovat jen tehdy, pokud mají současně vypracovaný či aktualizovaný digitální povodňový plán. Celý systém pak funguje tak, že starosta obce obdrží varovnou zprávu o překročení limitní hodnoty srážek či vzestupu hladiny a díky povodňovému plánu vyhodnotí nastalou situaci. Rozhlasem či sirénou poté občany upozorní na hrozící nebezpečí," vysvětlil Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR.

Peníze na analýzy či tvorbu map

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou čerpat z padesátimilionové alokace například na analýzu odtokových poměrů, přípravu podkladů pro stanovení záplavových území či map povodňového ohrožení. Podporu mohou získat také na celostátní úrovni i projekty zaměřené na vybudování či vylepšení výstražných povodňových systémů.

"Všechny projekty mohou být realizovány až s 85 procentní dotační podporou. Výjimku tvoří pouze projekty zaměřené na vybudování varovných systémů, kde může být dotace maximálně 70 procent," uvedl Valdman. Žádosti o dotace bude SFŽP ČR přijímat do 20. prosince.

Ilustrační foto.
Je tu podzim. Nejvyšší čas na údržbu plynového kotle