MZe pravidla hospodaření na erozí ohrožené orné půdě zpřísnilo loni v červenci. Zatímco do loňského léta se regulace týkala pouze erozí silně ohrožených ploch, nyní se vztahuje i na plochy méně ohrožené. Pravidla správného hospodaření tak dnes sedláci musí uplatňovat na více než desetině celkové rozlohy orné půdy.

Z nedávných zjištění odborníků vyplývá, že na některých půdních blocích dochází opakovaně k erozi, přestože tyto lokality nejsou zařazeny do mapy erozního ohrožení. Zemědělec hospodařící na takových pozemcích dnes nemůže být sankcionován, protože neporušil platnou metodiku, ačkoli půda z jeho pozemků třeba opakovaně způsobuje škody na sousedních pozemcích či infrastruktuře.

„Dvouletý podrobný průzkum prokázal, že současná mapa lokalit mírně nebo silně ohrožených erozí potřebuje aktualizaci a doplnění. Právě proto jsme připravili novou metodiku, jak toto ohrožení hodnotit," uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.

Ohrožená půda

Podle nových pravidel bude jednotlivá erozní událost důvodem pro zařazení mezi ohrožené půdy. Na nich musí farmáři hospodařit podle šetrnějších pravidel, jinak mu hrozí sankce. Pozemek bude nejdříve zařazen mezi mírně ohrožené, v případě opakování problémů mezi silně ohrožené.

Na svažitém terénu by farmáři neměli pěstovat širokořádkové plodiny jako jsou kukuřice, brambory nebo řepa, případně tyto plodiny pěstovat s využitím technologií šetrnějších k půdě. Standardy také upřednostňují používání hnojiv s vyšším obsahem organických látek proti jiným hnojivům. Zlepšují totiž strukturu půdy a příznivě ovlivňují její vodní režim.

„Usilujeme o to, aby byla metodika projednána do konce letošního roku a aby platila od počátku roku příštího," řekl Bendl. Nejde přitom podle něj jen o ochranu majetku, který je náhlými erozními událostmi zničen nebo poškozen. „Jde i o ochranu samotné půdy, která je pro nás i pro příští generace nenahraditelná," podotkl.

Podle odhadů eroze v tuzemsku každoročně zničí půdu v hodnotě čtyř miliard korun. „Také proto bychom všichni měli erozi chápat jako jeden z hlavních rizikových faktorů pro budoucnost našeho zemědělství," uzavřel ministr.

Za masivním rozvojem eroze jsou především nevhodné zásahy do krajiny v minulosti související s intenzifikací zemědělství, jako bylo rozorání mezí či odstranění volně rostoucí zeleně z krajiny. Vznik eroze podporují také nevhodně zvolené plodiny na ohrožené půdě, stejně jako nevhodné způsoby obdělávání půdy.

Čtěte také: Eroze může spolknout miliony tun ornice