Nákupy ekologických vozů by měly přispět ke zlepšení životního prostředí, neboť právě doprava je spolu s průmyslem a domácími topeništi jedním z největších zdrojů znečištění.

„Chtěli bychom s tímto produktem přijít na podzim letošního roku, tak aby města už na začátku roku 2017 mohla čerpat z této výzvy konkrétní dotace," řekl ministr. Největší dotace by podle něj měly být určeny na nákup elektromobilů. Výzva by měla být pilotní. Ministerstvo ji chce příští rok vyhodnotit a poté vypsat další, s větším finančním objemem.

Brabec řekl, že kraje, obce a jejich organizace ministerstvo vybralo do pilotní výzvy, protože chce, aby toho koupená vozidla najezdila co nejvíce, v ideálním případě byla v permanenci celý den v nejznečiště­nějších lokalitách a reálně tak snížila emise. „Krásný případ je organizace, která řeší sociální služby, rozváží důchodcům jídlo v okruhu několika desítek kilometrů a jezdí pořád," řekl Brabec.

Program je podle něj provázaný s dalšími projekty. „Jede ruku v ruce s Operačním programem Doprava, kde z evropských peněz bude financována infrastruktura, tedy dobíjecí a plnicí stanice na páteřní síti v České republice," řekl ministr. Uvedl, že Integrovaný regionální operační program (IROP) by zase měl financovat nákup dalších stovek autobusů na CNG nebo elektrobusů. „Zatím je tam připraveno asi 1,3 miliardy korun," řekl Brabec.