Stavby musí iniciovat obce. Povodí je připraveno vypracovat projekty, stavět a protipovodňová opatření až deset let vlastnit a poté je převést do majetku obcí, které se pak o ně musí dlouhodobě starat, řekl Jurečka. V soutěžích dodavatelů se většinou projektované ceny staveb výrazně sníží, až o 40 procent.

Města a obce mohou žádat o peníze z národního programu už od závěru loňského roku. "Musí být aktivní, protože jsou zodpovědní za svoji protipovodňovou ochranu. Musí oslovit příslušné povodí a začít komunikaci. Uděláme návrh studie a zjistíme, zda je projekt reálný a financovatelný," uvedl ministr. Obec pak musí zajistit výkup pozemků.

Protipovodňová opatření už jsou podle něj v nejproblematičtějších oblastech hotová. "Dnes dotahujeme dluh, který máme vůči Povodí Moravy, tedy oblast toku Bečvy a hlavně města Olomouce, kde se od roku 1997 věci neposunuly dál," řekl ministr.

Obce ve spolupráci s povodím mohou žádat také o peníze z evropského programu Životní prostředí. "Tam je nutná součinnost při realizaci kompletního protipovodňové opatření celého toku," řekl Jurečka.

V Plzeňském kraji se připravují největší protipovodňová opatření na řece Klabavě na Rokycansku, která se dokáže zvednout při velkých deštích o 40 centimetrů za hodinu. V roce 2017 má začít dvouletá stavba v Rokycanech za 490 milionů Kč, díky níž se zvětší koryto Klabavy.

Dalších devět obcí z Rokycanska podél řeky bude mít v červnu návrhy konkrétních opatření na Klabavě. Studie bude řešit také všechny přítoky - Holoubecký, Pekelský, Skořický a Třítrubecký. Obce už zjišťují vlastníky pozemků k výkupům. "Spolu se starosty připravíme maximum akcí, které by se daly do národního programu zařadit," uvedl už dříve pro ČTK generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.