„Kvalita podnikatelského prostředí v ČR není úkol jednoho resortu, ale průřezová problematika jdoucí napříč ministerstvy a jejich kompetencemi, která vyžaduje společný tah na bránu. Pro odstranění slabých míst navrhneme spolu s kolegy z příslušných ministerstev řešení, včetně legislativní úpravy, pokud to bude potřebné," uvedl dnes Mládek.

Velmi problematické je umístění ČR v zakládání firem, spadající do gesce ministerstva spravedlnosti, kde země letos obsadila 93. místo. Slabé je i vyřizování stavebního povolení v gesci ministerstva pro místní rozvoj, kde je ČR na 127. místě. Špatné umístění ČR zaznamenala i v placení daní, spadající do gesce ministerstva financí (122. místo).

Nejlepšího umístění dosáhla ČR v zahraničním obchodu v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Letos je na prvním místě společně s řadou dalších zemí. Nejvýraznějšího meziročního zlepšení dosáhla v zavádění elektřiny, kde se posunula ze 123. příčky na 42. místo.

Hodnocení SB má podle prezidenta Asociace malých a středních podniků Karla Havlíčka spíše indikativní charakter. „Sami si ale ztěžujeme život komplikovanými systémy a administrativou. Například český daňový systém je dlouhodobý problém, nikoliv výše daní, ale režim přípravy všech podání. Stejně tak systém insolvenčních řízení je již neakceptovatelný. Postupujeme stále pomalu v digitalizaci státní sféry a tím i přechodu na plně elektronickou komunikaci s podniky," upozornil.

„Zpráva se zaměřuje na podnikatelské podmínky a podíváme-li se na otázky jako dobu povolovacích procesů (získávání stavebních povolení) či počet dní potřebných k zajištění daňových povinností, tak nás výsledky rozhodně nepotěší. Pohybujeme se daleko od hodnot vyspělých zemí," řekl analytik Svazu průmyslu Bohuslav Čížek. Jsou to přitom podle něj záležitosti, se kterými se podniky v praxi setkávají.

Efektivní a průhledný byrokratický systém

Efektivita státní správy je věc, která se neřeší dlouhodobě, míní analytik společnosti Colosseum František Bostl. Je podle něj pravdou, že pro konkurenceschopnou ekonomiku je potřeba efektivní a průhledný byrokratický systém. Konkrétně u zakládání firem, insolvencí a stavebních povolení či úvěrů jde o záležitosti, které mají přímý dopad na ekonomický růst nebo na jeho reakční dobu v dobách krize. „Bohužel se v případě ČR v blízké době nedočkáme pozitivních změn ani v jednom ze zmíněných případů," podotkl.

Zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání zůstává již desátým rokem za sebou Singapur. Nejvýraznější posun směrem vzhůru zaznamenala Kostarika, která se posunula o 21 příček na 58. místo. Poslední zůstala Eritrea, Slovensko se drží na 29. příčce.