"Dohodli jsme se na tom, že expertní týmy připraví mezivládní dohodu o místě propojení R3 a S10 a mezistátní smlouvu o výstavbě hraničních mostů na R52 a A5," řekl podle tiskové zprávy svého ministerstva Prachař. "Kvalitní dopravní spojení Rakouska s Českou republikou by mělo být samozřejmostí a pomůže k napojení české infrastruktury na evropskou dálniční síť," upozornil.

Rychlostní silnice R3 má být pokračováním rozestavěné dálnice D3 vedoucí z Prahy na České Budějovice. Na hranicích se má spojit s připravovanou rakouskou rychlostní silnicí S10. Rychlostní silnice R52 na jižní Moravě se má napojit na rakouskou dálnici A5.

Spolupracovat se bude i na železnici

Buresová po jednání ocenila, že nová česká vláda dala ve vztazích s Rakouskem prioritu právě dopravnímu spojení. Obě ministerstva se dohodla na dalších termínech jednání.

Úzká spolupráce mezi českou a rakouskou stranou bude pokračovat i v železniční dopravě. Od letošního prosince budou mezi Prahou a Vídní jezdit každé dvě hodiny nové jednotky Railjet. Díky dohodě Českých drah a rakouských drah by se tak měla zkrátit doba jízdy mezi Prahou a Vídní, upozornilo ministerstvo.

Prachař se ve Vídni setkal také s vedením společnosti ASFiNAG, která v Rakousku zajišťuje správu a výstavbu dálnic a rychlostních silnic. "Rakouské zkušenosti s vybudováním této fungující společnosti chceme využít při transformaci českého Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik," uvedl ministr.