1. NÁVŠTĚVA

Laguny Ostramo: Patová situace kvůli kontaminovaným zeminám

Zbývajících necelých 92 tisíc tun kalů z lagun Ostramo se sice začne odtěžovat ještě letos, nicméně nad 400 tisíci tunami zdejší „jedovaté" půdy zůstávají viset otazníky. S tím včera ministr průmyslu Jiří Havlíček dorazil na setkání se zástupci města i kraje.

„Nastala patová situace a Ostrava trpí kvůli tomu, že se příslušné instituce nedokáží shodnout na postupu sanace kontaminovaných zemin. Ministerstvo financí otálí s rozhodnutím o financování," řekl Jiří Havlíček v lokalitě lagun prosycené pachem olejových kalů.

Ministr průmyslu slíbil, že jeho resort podpoří variantu sanace, která bude výhodná pro Ostravu i Moravskoslezsko. „Jsem připraven převzít od ministerstva financí iniciativu a urychlit dořešení situace, potřebuji ale zároveň podporu jak vedení kraje, tak města," dodal.

Ostravský primátor Tomáš Macura poznamenal, že odstraňování této více než dvacet let staré ekologické zátěže už za posledních 12 roků spolykalo tři miliardy korun. „My požadujeme řešení, které zde po rekultivacích umožní výstavbu. Tak jako například na Karolině," vysvětloval s tím, že město si v místě lagun představuje zónu pro rozvoj lehkého průmyslu a měla by se tam objevit i zeleň.

Z mnoha možností sanací zemin dostaly přednost varianty II a III. První je levnější, počítá se zavápněním půdy a zapouzdřením do sarkofágu (prosazují ji ministerstva financí i životního prostředí). Druhá předpokládá dekontaminaci takzvanou termickou desorpcí a zapouzdření. Žádná však zřejmě neumožní zakládání staveb.

2. NÁVŠTĚVA

Trojické údolí: Stát chce sanovat hned, pak by nemusely být peníze

Exkurze ministra průmyslu pokračovala po obědě do sousedství ostravského primátora Tomáše Macury. Tedy lokality Trojického údolí, kde kdysi byla šachta a koksovna. Státní podnik DIAMO v ní chce začít sanace za skoro miliardu taktéž ještě letos.

Primátor se v této souvislosti nechal slyšet, že by si takovou sumu představil lépe vynaloženou jinde, třeba právě do lagun Ostramo. „Nejsem ani žádný zapřísáhlý odpůrce vyčištění Trojického údolí, vždyť tento krok by zhodnotil cenu i mé nemovitosti. Ale považuji za logičtější nejprve dokonale zlikvidovat jednu ekologickou zátěž v našem městě a teprve následně se pustit do další," konstatoval.

Havlíček během prohlídky Trojického údolí, zanedbaného místa s náletovými dřevinami a pozůstatky skládek, Macurovi vysvětlil, že prostředky na sanace jsou k dispozici právě nyní. Odkládat práce na pozdější dobu by podle něj mohlo znamenat, že by se už nikdy tyto peníze nemusely do Ostravy dostat. „K prioritám ministerstva průmyslu rozhodně patří odstraňování ekologických zátěží," tvrdil.

Ředitel DIAMO Tomáš Rychtařík podotknul, že obnova Trojického údolí byla zařazena do plánů na zahlazování následků hornické činnosti a financována bude z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu. „A to proto, aby zdejší sanace neubíraly prostředky na laguny a další regionální projekty měst a obcí," uzavřel Rychtařík.