Pražský primátor Zdeněk Hřib vás vyzval, nešířila nepravdy a uvedla na pravou míru to, jak je to s převodem tvorby územních plánů do tzv. samostatné působnosti, tedy na bedra měst a obcí. Proč couváte z dohod?
Začnu polopaticky. Pan primátor odmítl návrh, který připravila sama Praha a pak se na tiskovce rozčiluje, že za to můžu já. Zdeněk Hřib vystoupil před pátečním třetím čtením stavebního zákona na tiskové konferenci a byl to doslova vodopád siláckých slov, který vypadal dobře na kamerách, ale když si je rozebereme, jednalo se o lži a zásadní nepřesnosti. Nevím, kolik měl o dané problematice a průběhu jednání se zástupci Prahy informací, ale evidentně buď problematice vůbec nerozumí, nebo se prostě nestihl připravit.  Když ale veřejně volí takto konfrontační styl, měl by si informace zjistit od svého náměstka, který se jednání o stavebním zákonu a převodu tvorby územních plánu pod samosprávy účastnil. Znovu opakuji: ten návrh připravila Praha, která si na to najala advokátní kancelář, ne my! Takže byli v podstatě svědky toho, jak se sám primátor hlavního města sám v přímém přenosu střílí do kolena.. Zároveň nemůže jedním svým krokem popírat ten druhý. Také by neměl zapomínat, že je sice Pirát, ale především primátor hlavního města a my už za něj jeden velký průšvih žehlíme. 

Co tím máte na mysli?
Pan primátor hlasoval jako čestný předseda Svazu měst a obcí a předseda Komory statutárních měst proti převodu pořizování územních plánů do samostatné působnosti, Svaz měst a obcí přijal toto stanovisko a vyzval mě k tomu, abych tento pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu odmítla. Tečka. Tak to je černí na bílém. Na základě tohoto stanoviska a hlasování samotného primátora jsem to udělala. Změnila jsem neutrální stanovisko k návrhu, které jsem dala na Hospodářském výboru, na nesouhlasné ve sněmovně. A on pak obviní mě, že měním svévolně názor. To už mi hlava nebere. 

To už se pokusil vysvětlit. Když jste to hlasování primátora zveřejnili, primátor se ohradil, že to jen půl pravdy. Že byl sice proti převodu, ale protože nebylo zajištěno potřebné financování tvorby plánů, které jste prý veřejně slíbila zajistit.
Je pravda, že financování takové změny je naprosto klíčové. V tom pozměňovacím návrhu opravdu nebylo financování vyřešeno, ale to pan primátor pláče na špatném hrobě. Vždyť celý ten pozměňovací návrh psala Praha spolu s jejich najatými advokáty. Ten pozměňovací návrh se nepovedl, a rozhodně není z dílny MMR a neneseme za něj odpovědnost. MMR naopak sehrálo pouze roli konzultační. My od počátku upozorňujeme tvůrce pozměňovacího návrhu na problémy financování malých měst a obcí. Proč to proboha někdo primátorovi neřekl? A proč mu někdo neřekl, že jsem nikdy nemohla slíbit přímé financování tvorby plánů v samostatné působnosti, když to ani ze zákona nejde? Dnes jde o kompetenci státu v přenesené působnosti, a proto si dnes za to stát obcím platí. Pokud to ale bude čistá samostatná působnost, tak už to platit stát fakt nemůže. 

Takové věci, obzvlášť pokud jde o financování nového systému, si ale máte vyříkat předem.
Měli jsme k tomu sérii mnoha jednání se zástupci Prahy, jejími právníky, za přítomnosti členů Nejvyššího správního soudu, Legislativní rady vlády a dalších dotčených ministerstev, kde opravdu všichni jedním hlasem upozorňovali zástupce Prahy jasně na tento fakt – pokud chtějí města samostatnou působnost, tak ale musí platit plošně pro všechny a musí si ji všichni financovat sami. To je podstata samostatné působnosti a financování státní správy a samosprávy. Proto opravdu nerozumím tomu mediálnímu překvapení. To je asi tak, jako kdybyste se vy rozhodl se osamostatnit, nechtěl byste už, aby vám máma mluvila do života, ale požadoval byste záruku, že vám bude pravidelně platit bydlení, jídlo a posílat kapesné.

To je sice hezký příměr, ale neřeší podstatu sporu. Opravdu to nejde zařídit tak, aby na to obcím peníze poslal stát?
Opravdu ne. Maximálně by ministerstvo mohlo vypsat dotační titul, to ale nikdy nemůže být nároková věc a není to systémové řešení. Ostatně takový titul už MMR má. Mám pocit, že si tohle postřelení do vlastní nohy posléze pan primátor uvědomil, ale přesto si následně neodpustil vyjádření, že by nemělo být raketové inženýrství přesun peněz zajistit. To zní moc hezky, ale odporuje to zákonu a je to laciné plácnutí do vody, které sice zní hezky, ovšem prakticky je to jen politický blábol někoho, kdo evidentně takový zákon nezná nebo nechce znát. Já bych také někdy chtěla, aby šlo zařídit věci jednoduše a vykašlat se na všechny ty zákony, předpisy, působnosti…Pan primátor se ale během těch dvou let na radnici už musel přesvědčit, že ani on tu raketu, která půjde proti zákonům, nesestrojí.

Co je nelogického na tom, aby si města určovala, jak bude územní rozvoj vypadat? 
Já s tím principiálně souhlasím. Pes je zakopaný v tom, že velká města chtějí a jsou schopná si územní plány pořizovat samy, ale malé obce na to nemají prostředky, ani kapacity. Povolování staveb, což je spíše technicistní záležitost, má mít pod sebou stát a obce si mají určovat rozvoj v územním plánování. V tom jsme si s Prahou rozuměli a v tom chceme městům vyjít maximálně vstříc. Je to ale velká změna, která se musí domyslet se všemi důsledky. Velká města s ní přišla poměrně pozdě a napsala si ji horkou jehlou jako pozměňovací návrh k novému zákonu. A co z toho je teď vidíme. Proti návrhu, tak je napsaný, se postavily logicky i dotčené resorty.

Vedení Prahy v tom takový problém nevidí. Podle nich jste se měli inspirovat v cizině, kde to funguje. Proč jste to neudělali?
Ano, velká města se ohání i tím, že v zahraničí je běžné, že je to věc samosprávy. Ano, ale podívejme se, kolik je v těchto zemích tzv. samosprávných obcí, tedy obcí, jak je známe u nás s vlastním starostou a úřadem. I ve velkých státech je běžné, že se pohybujeme v řádech stovek obcí. Samosprávnou obec totiž netvoří jen jedna obec, ale několik obcí dohromady, to znamená více peněz, více lidí a větší možnost administrovat racionálně i větší území. U nás je samosprávných v tomto smyslu cca 6250 obcí. To je skoro evropský unikát. Ano můžeme decentralizovat územní plánování, ale nemůže se to uskutečnit takto rychle v podmínkách České republiky. V sousedním Rakousku, které je o něco větší než ČR ale žije zhruba 8, 7 milionů obyvatel je 2095 obcí, v Dánsku dokonce jen 98. Takže tato diskuze není jen o pouhé změně slova přenesená na samostatná, jak se může zdát, ale je to i diskuze o tom, co v podmínkách ČR jsou obce schopny zajistit jako samostatnou působnost. Pokud obce nejsou schopny veřejnou správu vykonávat obecně v samostatné působnosti, musí to za ně udělat stát. Ale zároveň nelze říkat, že velká města mají být více samosprávná než ty malé obce. Takto není Ústava koncipována.

Primátor Hřib mluví o „dvojitém podrazu“. Obcím jste slíbili smíšený model povolování staveb a samotné územní plánování. Jak to chcete starostům zdůvodnit?
To není pravda. Samostatné plánování chtělo jen pět velkých měst. Obce hlavně trvají na tom, aby zůstal současný model povolování staveb. Přestože víme, že permanentní střet zájmů u úředníků na obcích není správný, na nátlak Svazu měst a obcí jsme tento model ve vládní verzi zákona zachovali. No a víte, jaké dal svaz stanovisko k zákonu? Záporné. Když pak přišel Hospodářský výbor s komplexním pozměňovacím návrhem, poslanci se mohli rozhodnout pro model státní stavební správy nebo pro ten vládní. A dali přednost státní stavební správě.

Proč jste na začátku říkala, že za primátora žehlíte průšvih?
O tom se nemluví, ale je to pro Prahu extrémně důležité. Pokud neprojde nový stavební zákon, vyprší Praze příští rok platnost územního plánu a bude se moci stavět už jen v intravilánu vytýčeném v roce 1966. To znamená, že například v Praze 11 nebo třeba ve Slivenci a dalších okrajových částech města už nepostavíte ani rodinný domek. My prodlužujeme platnost územních plánů hlavně kvůli Praze až do roku 2025. I Brno avizovalo, že to stihne. Praha na novém územním plánu pracuje od roku 2013 a stále ho nemá. Nerozumím tomu -  Piráti mají v hlavním městě svého primátora a chtějí, aby se stavební zákon nechal až po volbách, což by znamenalo totální paralýzu pro Prahu. Možná by tohle měli reprezentanti Prahy obyvatelům hlavního města na tiskových konferencích vysvětlovat. Vysvětlovat, že svými postoji mohou z Prahy na několik let udělat skanzen, kde na mnoha místech nepostavíte ani „psí boudu“.