Kromě procesních bodů byl však přijat pouze protinávrh vedení firmy, týkající se povinnosti předkládat valné hromadě návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti jednou za čtyři roky. 

Menšinoví akcionáři přitom páteční valnou hromadu iniciovali. Šnobr ve svém vystoupení však zmínil, že jako kvalifikovaní akcionáři požádali soud, aby je pověřil svolat valnou hromadu v takovém rozsahu, v jakém chtěli. ČEZ už dříve uvedl, že přijal na pořad valné hromady všechny body, které právně mohl. 

Tématem jednání měly mimo jiné být strategie firmy nebo opční program, který mohou manažeři ČEZ využít na nákup akcií společnosti. V obou záležitostech navrhují minoritní podílníci změnu stanov společnosti.

Z programu zbylo torzo

Podle Šnobra vedení ČEZ nezařazením části požadavků minoritních akcionářů program valné hromady znepřehlednilo a zůstalo z něj torzo. "Program valné hromady byl změněn do té míry, že v podstatě kromě návrhu na odvolání a volbu členů dozorčí rady není na této valné hromadě o čem jednat," řekl při odchodu z jednání Hospodářským novinám.

Program valné hromady byl podle něj změněn zcela nezákonně. "Je zcela nepřijatelné, aby se představenstvo ČEZ pasovalo do role arbitra, který rozhoduje o programu valné hromady, o který žádají akcionáři," cituje jeho prohlášení server České noviny.

Valná hromada i po odchodu lidí kolem Šnobra pokračuje, dotazy kladou další minoritní akcionáři. Díky účasti zástupců ministerstva financí, prostřednictvím kterého vlastní stát 70 procent akcií firmy, je hromada nadále usnášeníschopná.

Šnobr dnes také vyzval generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, aby se do pondělí distancoval od svých slov, že dnešní valná hromada je nadbytečná. Pokud tak neučiní, vyzve dozorčí radu společnosti, aby přezkoumala Benešovu kompetenci vést firmu.

Minoritní akcionáři kolem ekonoma a poradce investiční skupiny J&T Šnobra rovněž chystají na pondělní odpoledne tiskovou konferenci, kde chtějí představit další postup.