Uvolnění trhu s byty v nájemním bydlení je pozitivní jev. Mimo jiné podporuje i migraci pracovní síly za pracovními příležitostmi, i když Češi si zatím na stěhování za prací příliš nezvykli. Alespoň zatím, důležité je, že tato možnost existuje. Pomáhá likvidovat regionální nezaměstnanost, byť je tento proces zatím v plenkách.

Kauce je jistota

Migrace nájemníků však způsobuje problémy majitelům domů. Hrozí jim totiž nebezpečí, že nájemník byt „vybydlí" a po několika měsících zvedne kotvy a nastěhuje se k jinému domácímu. Ten první pak musí vynaložit nemalé prostředky na rekonstrukci bytu a shánět dalšího podnájemníka. To vše si pak může do účetních knih než zapsat do kolonky ztrát.

Z tohoto důvodu vznikl institut kauce nájemného. „Snažím se kauci vybírat, ale ne vždy jsem úspěšný," uvedl majitel restituovaného bytového domu v Libni, který už beztak požírá všechny vydělané peníze. „Pokud kauci nedostanu a nájemníci odejdou bez placení, a to není žádný výjimečný příklad, ostrouhám," vysvětlil. Je ovšem nutné uvést, že je to malý pán, bohatší majitelé bytových domů disponují zřejmě účinnějšími pákami, jak se dostat ke svým penězům, i když ani oni nejsou ve všech případech úspěšní. Je až podivuhodné, jak se v naší malé republice „umí" zavřít na dlužníkem voda.

Umrtvené peníze

Celková suma vybraných kaucí se pohybuje okolo 27 miliard korun v hotovosti, které nikomu nic nevynášejí.

Jde o prostředky, které nájemník platí za kauci a které leží nevyužité na účtech pronajímatelů bytových prostor. Pro nájemce může být mnohoměsíční aukce (navíc bezúročná) skutečnou bariérou při stěhování za prací. Připočítají-li se náklady za samotné stěhování, platby prvního nájmu předem a dovybavení bytu může snad převýšit částku 100 tisíc korun.

Řešením je pojistka

To vše řeší nový bankovní produkt pojistka kauce, Pro pronajímatele se jedná o službu, která jim uvolní maximální kauční krytí dle zákona, aniž by musel předem předat vysokou částku v hotovosti. V případě problému pronajímatel jednoduše nahlásí problém pojišťovně, která smluvenou kauci vyplatí.

„Kauce by měla být uložena na speciálním účtu," říká náš libeňský domácí, který nechce být jmenován. Ve smlouvě mám stanovený nájem minimálně na dva roky plus automatické prodlužování této lhůty. Pokud nájemník odejde dřív, kauce propadá. Nemohou přece byt vybydlet a odejít jen tak bez placení. Obvykle stanovím kauci ve výši dvou měsíčních nájmů," vysvětluje libeňský domácí.

Stěhování za prací

„Novelizace občanského zákoníku v roce 2006 umožnila pronajímatelům žádat kauci do souhrnné výše tří měsíčních nájmů včetně záloh na energie, vodné, stočné a služby na tři měsíce. To je částka, která je brzdou rozpočtu každého nájemce. Jedná se zároveň o bariéru ochoty Čechů stěhovat se za prací. Uvědomuje si to i vláda. Tak by šlo pomoci českému rezidenčnímu i pracovnímu trhu," říká Thomas Koller, ředitel Guarenty Group, která s pojistkou kauce na zálohu nájemnéhopřišla na trh.

Problém řeší minimální částka

Cena pojištění kauce začíná na 42 korunách měsíčně. Pronajímatel pak obdrží místo kauce jen pojistku. Roční splátka pojistky činí 5,25 procenta hodnoty aukce. Za to obdrží domácí pojistku a v případě nutnosti využití aukce se obrátí na pojišťovnu. Ta poté využitou částku z aukce nárokuje na nájemci.

„Výhodou pojištění kauce pro nájemce je, že nemusí platit pronajímateli desítky tisíc korun na zálohách dopředu a uvolní mu hotovost. Samotná kauce se může v některých městech vyšplhat až na 70 tisíc korun," uvedl Paul Kucera z Guarenty Group, jejíž mateřská firma stejný produkt nabízí v zahraničí už 16 let. Jisté je, že se na trhu objevil nový produkt, otázka ovšem je, zda si získá důvěru.

Vyřeší aukce problém pracovního trhu?

Respondenti studie Sociologického ústavu, kteří se přestěhovali za prací se shodli na tom, že značnou pomocí by bylo zejména poskytování informací o možnostech bydlení (nájemního i vlastnického) v místě nového zaměstnání, deregulace nájemného, urychlení zápisů v katastru nemovitostí.

Z průzkumu vyplynula i možnost, která se zdá být méně reálná. Totiž poskytování vratné finančně omezené státní bezúročné půjčky poskytnuté na první měsíce po přestěhování. ta by podle nich mohla sloužit k uhrazení kauce.

Pramen: Studie Sociologického ústavu AV ČR