Některé stanice už touto změnou prošly, například Beroun nebo Veselí nad Moravou, od 1. července pak dojde ke změně označení na jednom z největších nádraží v zemi: v Plzni. Jde o stejný model, který se používá například v Německu. „Jedná se o převzetí evropské metodiky organizace stanic,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

V Plzni dojde ke změně jen pár měsíců poté, co byla dokončena rozsáhlá modernizace stanice. „Přechod na nový systém má trvat zhruba tři týdny, bude nutné vyměnit informační tabule a staniční hlášení. Po tuto dobu budou ve stanici k dispozici koordinátoři dopravy jak ze strany dopravce, tak z naší,“ dodal Iliaš. SŽDC o změně rozhodla už dříve, vyplývá ze směrnice 118 vydané v červenci roku 2017.

„Ve veřejně přístupném prostoru železničních stanic a zastávek se pro lepší orientaci cestujících číslují hrany nástupiště. Pro tento účel se hrana nástupiště označuje na orientačních tabulích a informačním systému jako kolej. Pozice vlaku u hrany nástupiště je upřesněna sektorem,“ uvádí se ve směrnici.

Modernizace uzlů

Číslování kolejí probíhá od hlavní přístupové cesty do železniční stanice, například od výpravní budovy či od hlavního vstupu do podchodu. Číslování kolejí je odchylné od předpisu SŽDC D1 a je určeno pouze pro cestující veřejnost za účelem informování.

Podle Illiaše bude podle této metodiky SŽDC postupovat při každé modernizaci železničních uzlů. V Praze na hlavním nádraží se přečíslování chystá při budování podchodu na Žižkov a rekonstrukci posledních nástupišť.