Celkem se za minulý rok nashromáždilo v barevných kontejnerech víc než 665 tisíc tun tříděného odpadu, meziročně zhruba o pět procent víc. Lidé vytřídili ve městech a obcích bezmála 226 tisíc tun papíru, přes 149 tisíc tun plastů, téměř 140 tisíc tun skla a víc než 4000 tun nápojových kartonů. Lidé navíc sebrali a odevzdali přes 147 tisíc tun kovů.

Ždírecká Sotra Enso nechala nahlédnout do zákulisí výroby biopaliva.
Topení peletami? Čistější, ekologičtější a bez práce, říká správkyně penzionu

Nejvíc odpadů loni stejně jako předloni vytřídili obyvatelé Královéhradeckého kraje, na každého připadá v průměru 56,7 kilogramu odpadů. Následuje Kraj Vysočina (53,9 kilogramu na obyvatele), třetí byl Středočeský kraj (52,3 kilogramu/obyvatel). Při započítání vytříděných kovů nejvyšší příčku obsadil Olomoucký kraj se 76,7 kilogramy vytříděného odpadu na obyvatele, druhý skončil Kraj Vysočina (76,2 kilogramu/obyvatel) a třetí Královéhradecký kraj (75,1 kilogramu/obyvatele).

Cíl: minimalizace skládkování

Češi mají podle statistik jednu z nejhustších sítí sběru tříděného odpadu. Nyní mohou třídit odpady do víc než 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů. Na jedno sběrné místo připadá v průměru 124 lidí a průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je 91 metrů. V některých menších obcích ČR sběr do nádob doplňuje nebo zcela nahrazuje třídění odpadků do pytlů, které se nejčastěji využívají pro sběr plastů, papíru, nápojových kartonů, případně i kovových obalů.

V Česku mohou lidé třídit odpady také prostřednictvím sběrných dvorů a výkupen surovin. V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil, objemný odpad, oleje, stavební odpad, elektrozařízení či baterie.

„Konkrétní nastavení systému pro sběr tříděných odpadů je v kompetenci každého města a obce. Dlouhodobým cílem vyplývajícím z požadavků Evropské unie je, aby množství odpadu končícího bez využití na skládkách bylo omezeno na absolutní minimum,“ uvedl Svaz měst a obcí.

Třídění odpadů (ilustrační snímek)
Kilogram týdně. Češi jdou příkladem, vytvořili nový rekord v třídění odpadů