Co se tedy s novelou v bydlení v mobilheimech mění?
Podle právníka Petra Boudy úprava usnadňuje postavení mobilního domu za účelem rekreace a naopak ztěžuje jeho postavení pro trvalé bydlení. Dosud byl potřeba územní souhlas od stavebního úřadu. Nově bude podle právníků klíčový způsob využití mobilheimu a jeho parametry.

Alternativní bydlení v mobilních domech? Podle jihomoravského výrobce Top Mobile House se poptávka zvyšuje.
Mobilheim? Bydlíte i do tří měsíců, tvrdí výrobce

Bude dál nutné získat pro umístění mobilního domu územní souhlas?
Novela ruší současné dělení územního a stavebního řízení. Zavádí jednotné řízení o povolení stavby, územní souhlasy proto již nebudou vydávány. V případě mobilního domu bude záležet na tom, zda spadá do kategorie drobných staveb (bez nutnosti ohlášení úřadům), nebo o stavbu jednoduchou (obvykle pro trvalé bydlení). V tom případě se neobejde bez úředního povolení, případného stavebního dozoru, projektové dokumentace. „Mobilní dům ale nebude vyžadovat kolaudaci,“ zmínil Bouda.

Jaké plynou povinnosti při jeho umístění na vlastní zahradě?
Pokud má sloužit k rekreaci, bude spadat většinou do kategorie drobných staveb. Ovšem musí splňovat dané upravené podmínky. V případě základové konstrukce nově maximálně 55 metrů čtverečních zastavěné plochy, do čtyř metrů výšky a další.

Osmnáctiletý Radek Pospíšil si ve svých šestnácti letech začal vlastníma rukama budovat tiny house. Dnes už plně vybavený dům je jeho splněným snem.
Osmnáctiletý český student si postavil plně funkční dům. A jen za 450 tisíc

Musím u mobilního domu zachovat kolečka, aby splňoval danou kategorii?
Ne, protože mobilní dům má plnit funkci stavby, kterou bude obvykle bydlení či rekreace. „V takovém případě není nutné zachovat jeho mobilitu, neboť se i po odstranění koleček bude jednat o výrobek plnící funkci stavby,“ vysvětlil Bouda. Dodal, že pokud mobilheim ztratí svoji mobilitu, a je tedy na pozemku umístěn dlouhodobě či trvale právě s tím, že má plnit funkci stavby, nebo už jej nelze přemísťovat po silnici (položení na betonových „patkách“ či základech a napojení na inženýrské sítě), pak se již nepochybně jedná z pohledu předpisů o stavbu.

Vlastním pozemek určený pro rodinnou rekreaci dle platného územního plánu. Mohu postavit drobnou stavbu, mobilní dům, bez souhlasu souseda? Chtěl jsem postavit větší stavbu s veškerými dokumenty, ale soused dělal obstrukce.
V takovém případě mobilní dům lze postavit – pokud se vejde do zákonných rozměrů a podmínek umístění na pozemku. Novela vyžaduje souhlas souseda pouze v případě, že stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení. Povolení však vyžadují jen takové mobilní domy, které budou jednoduchou stavbou.

Stavba domů na okraji Mostu poblíž Vtelna a Benediktu
Stavba rodinného domu: Kde se šetřit vyplatí a kde to naopak škodí

Platí se u mobilního domu v roce 2024 daň z nabytí nemovitosti nebo roční daň z vlastnictví nemovitosti?
Pokud bude spojený se zemí pevným základem, například ukotvený šrouby k vybetonované ploše na pozemku sloužícím coby stání pro mobilní domy nebo bude napojený na inženýrské sítě na pozemku, pak splní definici budovy a platila by se z něj daň ze staveb. „Právě spojení se zemí pevným základem bude u mobilních domů problematické, a správci daně k nim nemusí jednotně,“ poznamenal Bouda z Frank Bold Advokáti. Z mobilního domu, který není spojen se zemí pevným základem, pouze stojí na kolech na pozemku, by se daň ze staveb platit neměla.