Most umožní zachovat silniční spojení Chválkovic, Samotišek a Svatého Kopečku.

Návrh středně dlouhého mostu bude součástí posouzení vlivu záměru stavby na životní prostředí (takzvaná EIA), kterou bude na úřady předkládat Ředitelství silnic a dálnic.

Vybraná varianta má splňovat podmínky ochranného pásma kulturních památek Klášterní Hradisko a Svatý Kopeček.

„Zejména byl kladen důraz na šetrný zásah do krajiny spočívající v co nejmenším narušení dálkových pohledů a zásahů do poutní aleje,“ uvedl náměstek primátora Martin Major.

Část pro chodce a cyklisty

Středně dlouhý most umožní dovést alej až k němu a má vyvážený poměr mezi náspem a samotnou konstrukcí. Stejnou variantu už podpořil také Národní památkový ústav a Útvar hlavního architekta.

Návrh měl původně čtyři možné varianty, musel vždy respektovat stávající projekční přípravu Ředitelství silnic a dálnic. Ta místo plnohodnotného mostu původně počítala jen s lávkou pro pěší a cyklisty.

Samotné přemostění je nyní městem koncipováno pro provoz automobilové dopravy do 3,5 tuny a autobusů s částí určenou pro provoz cyklistů a chodců s napojením na stávající komunikace.

Nový most by měl podle odhadů stát 94 milionů korun. Město už hledá možnosti, jak jej financovat.

„Plánujeme jednání na ministerstvu dopravy, abychom sdružili finanční prostředky. Cílem je, aby podíl města byl co možná nejmenší,“ popsal Martin Major.

Východní tangenta nejdřív za osm let

Stavba východního obchvatu se v Olomouci připravuje řadu let. Ředitelství silnic a dálnic nyní jako nejbližší termín zahájení stavebních prací uvádí rok 2025, hotovo by mělo být nejdříve v roce 2028.

V roce 2018 Olomoučané sepisovali petici, požadovali v ní zachování tradiční silnice vedoucí z městské části Chválkovice na Svatý Kopeček. Podpis pod ni tehdy připojily více než dva tisíce lidí.